Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009

Kazalo

2213. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 6227.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 2. in 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 24. redni seji dne 2. 6. 2009 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra parc. št. 848/6 pot v izmeri 1398 m2, vpisana v vložni številki 667 k.o. Loče. Ta parcela postane lastnina Občine Slovenske Konjice in se odpiše od dosedanje vložne številke 667 k.o. Loče in se pri tej katastrski občini odpre nova vložna številka _____ k.o. Loče, kjer naj se vpiše lastninska pravica za Občino Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slov. Konjice.
2. člen
Pristojno Okrajno sodišče v Slov. Konjicah po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Slovenske Konjice na zemljišču, ki je navedeno v 1. členu tega sklepa.
3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 37101-0038/2008(132)
Slovenske Konjice, dne 2. junija 2009
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost