Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009

Kazalo

2197. Odlok o določitvi in spremembi imen in potekov cest in ulic na območju Mestne občine Ljubljana, stran 6194.

Na podlagi 21. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08, v nadaljevanju: ZDOIONUS) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 28. seji dne 25. 5. 2009 sprejel
O D L O K
o določitvi in spremembi imen in potekov cest in ulic na območju Mestne občine Ljubljana
1. člen
Na območju Mestne občine Ljubljana se v naselju Ljubljana:
– spremeni ime naslednje ceste:
Del Tivolske ceste se preimenuje v Bleiweisovo cesto.
Novo poimenovana Bleiweisova cesta poteka od križišča z Aškerčevo in Tržaško cesto proti severozahodu, severu in severovzhodu do križišča Celovške ceste in Gosposvetske ceste.
– spremeni potek naslednje ceste:
Preostali del Tivolske ceste spremeni potek ceste tako, da ta poteka od križišča Celovške ceste in Gosposvetske ceste do križišča s Slovensko in Dunajsko cesto.
2. člen
Na območju Mestne občine Ljubljana se v naselju Ljubljana:
– spremeni ime naslednje ceste:
Del Štajerske ceste na delu severne vpadnice od krožišča na severni obvoznici pri Tomačevem do križišča z Zasavsko in Dunajsko cesto se preimenuje v Titovo cesto.
– na novo poimenuje naslednjo cesto:
Del projektirane »nove Tomačevske ceste« od krožišča pri Plečnikovih Žalah do križišča s Kranjčevo ulico in v podaljšku novo načrtovane severne vpadnice severno in severovzhodno do krožišča na severni obvoznici pri Tomačevem se poimenuje v Titovo cesto.
– določi in spremeni potek naslednje ceste:
Novo poimenovana Titova cesta poteka od krožišča pri Plečnikovih Žalah severno in severovzhodno po trasi novo načrtovane severne vpadnice proti in preko tomačevskega krožišča do križišča z Zasavsko in Dunajsko cesto.
Štajerska cesta spremeni potek ceste tako, da poteka od križišča Zasavske in Dunajske ceste do občinske meje z Občino Trzin.
3. člen
Na območju Mestne občine Ljubljana se v naselju Ljubljana:
– spremeni ime naslednje ceste:
Industrijska cesta, ki poteka od Šmartinske ceste proti jugu in Letališki cesti se preimenuje v Ulico Ambrožiča Novljana.
– spremeni potek ulice:
Novo poimenovana Ulica Ambrožiča Novljana poteka tako, da se dosedanja Industrijska cesta, ki poteka od Šmartinske ceste proti jugu, podaljša do križišča z Letališko cesto.
4. člen
Na območju Mestne občine Ljubljana se v naselju Ljubljana:
– na novo poimenuje naslednja ulica:
Zdravstvena pot.
– določi potek naslednje ulice:
Novo poimenovana Zdravstvena pot poteka tako, da se odcepi pred križiščem Zemljemerske in Kumanovske ulice proti severozahodu mimo spomenika Toneta Tomšiča in Osnovne šole Poljane proti Fakulteti za zdravstvene delavce in se slepo konča pred objektom Poljanske ceste 24.
5. člen
Geodetska uprava Republike Slovenije na podlagi tega odloka in ZDOIONUS izvede vse nastale spremembe in jih evidentira v registru prostorskih enot.
Hišne številke stavb, kjer se izvede preštevilčenje določa pristojni upravni organ republiške geodetske uprave skladno s predpisom pristojnega ministra v posebnem postopku.
6. člen
Mestna občina Ljubljana zagotovi finančna sredstva za izvedbo s tem odlokom določenih sprememb, napisne ulične table, table spremenjenih in preštevilčenih hišnih številk obstoječih stavb, fizične osebe, ki imajo na območju, na katerega se spremembe nanašajo, prijavljeno stalno ali začasno bivališče, in pravne osebe zasebnega in javnega prava, ki imajo na tem območju sedež, zagotovijo finančna sredstva za kritje stroškov zamenjave osebnih dokumentov oziroma listin v zvezi s poslovanjem.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 253-220/2009-15
Ljubljana, dne 25. maja 2009
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost