Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009

Kazalo

2185. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 6184.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 in spremembe) ter 13. in 121. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06, 102/07) je Občinski svet Občine Jesenice na 29. redni seji dne 28. 5. 2009 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
Nepremičninam s parc. št. 731/4, 731/9, 731/10, 731/11, 752/9 in 752/10, vse k.o. Blejska Dobrava, vpisane v Seznam XLII k.o. Blejska Dobrava, se ukine status javnega dobra.
2. člen
Nepremičnine s parc. št. 752/9, 752/10, 731/4, 731/9, 731/10, 731/11, vse k.o. Blejska Dobrava, se po pravnomočnosti upravne odločbe o ukinitvi statusa javnega dobra vpišejo v ustrezen vložek v zemljiško knjigo Okrajnega sodišča na Jesenicah z vknjižbo lastninske pravice v korist Občine Jesenice.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-109/2005-10
Jesenice, dne 28. maja 2009
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost