Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009

Kazalo

2180. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Hrpelje - Kozina, stran 6174.

Na podlagi 46. in v povezavi s 95. in 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 7. in 30. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 34/99, 65/02, 24/03 in 75/06) je župan Občine Hrpelje - Kozina dne 4. 6. 2009 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Hrpelje - Kozina
1. člen
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Hrpelje - Kozina, ki izvaja Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin plana za naslednja svoja območja: za cestni podvoz in cestni prehod na rekonstruirani železniški progi Ljubljana–Koper:
– Podvoz BRGOD obsega naslednje parcele v k.o. Prešnica: 1288/1, 1289, 1296, 1297/1, 1298/1, 1308, 1318/1, 1290/3, 1292/3, 1294/2, 1295/7, 1295/9, 1299/1, 1300/2, 1314/3, 1316/1, 332/1, 4400/3,
– Prehod PREŠNICA obsega naslednje parcele v k.o. Prešnica: 4405/1, 4406, 4411/1, 4419, 4398/1, 4401/7, 4403/1, 4410/3, 4416/5, 4416/2, 4416/9, 4416/7, 4416/7, 4417/1, 4417/2, 4432/1.
2. člen
Dopolnjen osnutek o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Hrpelje - Kozina se javno razgrne za najmanj 30 dni, to je od 12. 6. 2009 do 12. 7. 2009. Mesto javne razgrnitve je Občina Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina.
3. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava dne 2. 7. 2009 ob 19. uri v sejni dvorani Občine Hrpelje - Kozina.
4. člen
V času javne razgrnitve se lahko podajo pisne pripombe in predlogi k dopolnjenemu osnutku Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Hrpelje - Kozina na mestu javne razgrnitve ali po pošti na naslov: Občina Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Občane se o javni razgrnitvi obvesti najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve, na krajevno običajen način.
Št. 478-8/2007-67
Hrpelje, dne 4. junija 2009
Župan
Občine Hrpelje - Kozina
Zvonko Benčič Midre l.r.

AAA Zlata odličnost