Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009

Kazalo

2179. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora, stran 6173.

Na podlagi 81. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 in 58/03 – ZZK-1) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski svet Občine Grosuplje na 26. redni seji dne 3. junija 2006 sprejel
O D L O K
o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora
1. člen
(podlaga predvidene prostorske ureditve v prostorskem aktu)
S tem odlokom se na podlagi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za zadrževalnik Veliki Potok – SDUN (Uradni list RS, št. 39/09) sprejmejo začasni ukrepi za zavarovanje urejanja prostora na podlagi ureditvenega načrta za zadrževalnik Veliki Potok (Uradni list RS, št. 8/91, 64/01 in 85/02).
2. člen
(namen sprejetja)
Zaradi preprečitve utemeljene nevarnosti, da bo izvedba izgradnje zadrževalnika Veliki Potok močno otežena, ter da se bodo bistveno zvišali stroški njene izvedbe in bodo zanjo potrebni znatno povečani posegi v pravice in pravne koristi lastnikov nepremičnin in drugih prizadetih subjektov, se sprejme ta odlok.
3. člen
(zavarovano območje)
Območje začasnih ukrepov obsega zemljišče parc. št. 22/1 k.o. Polica, kot je grafično prikazano v Odloku o Ureditvenem načrtu za zadrževalnik Veliki Potok (Uradni list RS, št. 8/91, 64/01 in 85/02).
4. člen
(vrste začasnih ukrepov)
Na zavarovanem območju se prepove:
– promet z nepremičninami,
– izvajanje gradenj objektov, razen gradnje, s katerimi se izboljšuje komunalna in druga infrastruktura,
– geodetska in druga pripravljalna dela potrebna za izdelavo prostorskega akta.
5. člen
(čas veljavnosti začasnih ukrepov)
Začasni ukrepi, določeni v 4. členu veljajo še eno leto po uveljavitvi prostorskega akta, zaradi katerega so bili uvedeni, razen ukrepov, ki bi ovirali izvajanje prostorskega akta, sicer pa lahko trajajo največ štiri leta od uveljavitve tega odloka.
6. člen
(ostali ukrepi)
Na podlagi tega odloka bo občina v 30 dneh od njegove uveljavitve predlagala zaznambo začasnih ukrepov v zemljiški knjigi.
Na vseh zemljiščih iz 3. člena tega odloka velja Odlok o predkupni pravici občine na nepremičninah, Uradni list RS, št. 106/03.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-5/2009
Grosuplje, dne 3. junija 2009
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

AAA Zlata odličnost