Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009

Kazalo

2174. Ugotovitvena odločba – vzpostavitev statusa grajenega javnega dobra, stran 6170.

Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – UPB1, 33/06 – Odl. US, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP), drugega odstavka 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US, 120/06 – Odl. US, 126/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 27/08 – Odl. US, 76/08) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03, 84/06) je Občinski svet Občine Bled na 18. redni seji dne 2. 6. 2009 sprejel Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Bled. Na podlagi sprejetega sklepa občinska uprava izdaja naslednjo ugotovitveno
O D L O Č B O
1. Nepremičnine parc. št. 1212, 1213, 1214/4, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221/1, 1221/2, 1222, 1223, vse k.o. Selo pri Bledu (ZK vložek št. 1099 k.o. Selo pri Bledu – javno dobro), parc. št. 913/1, 914/1, 915, 920, 922/2, 927, 928/1, 929/1, 914/3, vse k.o. Bohinjska Bela (ZK vložek št. 963 k.o. Bohinjska Bela – javno dobro) in parc. št. 916/3, 917, 918/1, vse k.o. Bohinjska Bela (ZK vložek št. 559 k.o. Bohinjska Bela – družbena lastnina) so grajeno javno dobro lokalnega pomena – javno dobro Občine Bled.
2. Parc. št. 1212, 1213, 1214/4, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221/1, 1221/2, 1222, 1223, vse k.o. Selo pri Bledu, se odpišejo od vlož. št. 1099, k.o. Selo pri Bledu, in se vpišejo v ustrezen zemljiškoknjižen vložek, kjer se vknjiži javno dobro Občine Bled.
3. Parc. št. 913/1, 914/1, 915, 920, 922/2, 927, 928/1, 929/1, 914/3, vse k.o. Bohinjska Bela, se odpišejo od vlož. št. 963, k.o. Bohinjska Bela, in se vpišejo v ustrezen zemljiškoknjižen vložek, kjer se vknjiži javno dobro Občine Bled.
4. Parc. št. 916/3, 917, 918/1, vse k.o. Bohinjska Bela, se odpišejo od vlož. št. 559, k.o. Bohinjska Bela, in se vpišejo v ustrezen zemljiškoknjižen vložek, kjer se vknjiži javno dobro Občine Bled.
Št. 034-4/2009
Bled, dne 3. junija 2009
Direktor občinske uprave
mag. Boris Malej l.r.

AAA Zlata odličnost