Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009

Kazalo

2172. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Bled, stran 6168.

Na podlagi 6. člena Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 54/07 – UPB4) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03 – UPB in 84/06) je Občinski svet Občine Bled na 18. redni seji dne 2. 6. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Bled
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Bled (Uradni list RS, št. 99/02 in 97/08).
2. člen
Sedmi odstavek 5. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
(7) Občina je zavezanec do višine sredstev, ki jih prejme od Slovenske odškodninske družbe, d.d.. Morebitni ostanek sredstev postane last občine, ki jih je dolžna namensko porabiti za investicije v javno infrastrukturo na območju krajevne skupnosti, v kateri so bila sredstva zbrana.«
3. člen
Ostanek sredstev, ki jih ni bilo mogoče vrniti zaradi nedoseglivosti končnih upravičencev ali iz drugih razlogov, lahko občina porabi za investicije v javno infrastrukturo v roku šestih mesecev po uveljavitvi te spremembe odloka, s čimer se postopek vračila vlaganj zaključi.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 039-15/2008
Bled, dne 2. junija 2009
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.

AAA Zlata odličnost