Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009

Kazalo

2171. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec Pikapolonica pri Osnovni šoli Bistrica ob Sotli, stran 6168.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 49/99, 125/03, 73/06) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 18. redni seji dne 14. 5. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec Pikapolonica pri Osnovni šoli Bistrica ob Sotli
1. člen
S tem pravilnikom se spreminja Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec Pikapolonica pri Osnovni šoli Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 64/08).
2. člen
V drugem odstavku 4. člena pravilnika se besedilo »31. marca« nadomesti z besedilom »30. aprila«.
3. člen
V prvem odstavku 12. člena pravilnika se beseda »aprila« nadomesti z besedo »maja«.
V drugem odstavku 12. člena pravilnika se besedilo »31. marca« nadomesti z besedilom »30. aprila«.
4. člen
V 15. členu se spremeni tabela tako, da se glasi:
»
+------+-------------------------------------------+-----------+
| Št. |         Kriterij         | Št. točk |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|1.  |Starši imajo skupaj z otrokom stalno    |      |
|   |prebivališče na območju občine       |      |
|   |ustanoviteljice oziroma na območju     |      |
|   |šolskega okoliša:             |      |
|   |– en starš                 |  15   |
|   |– oba starša                |  30   |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|2.  |Otrok, ki mu je bil odložen vstop v    |  20   |
|   |osnovno šolo.               |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|3.  |Otrok, katerega starši so zaposleni:    |      |
|   |– en starš                 |  15   |
|   |– oba starša                |  30   |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|4.  |Otrok živi v enoroditeljski družini, kar  |  10   |
|   |dokazuje potrdilo o družinski skupnosti  |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|5.  |Otrok je bil uvrščen v prednostni vrstni  |  10   |
|   |red v preteklem letu in v vrtec ni bil   |      |
|   |sprejet                  |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|6.  |V vrtec je že vključen otrokov brat ali  |   7   |
|   |sestra                   |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|7.  |Sprejem dvojčkov ali trojčkov       |   7   |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|8.  |Družina ima več vzdrževanih otrok:     |      |
|   |4 otroci ali več,             |   6   |
|   |3 otroci,                 |   5   |
|   |2 otroka                  |   4   |
+------+-------------------------------------------+-----------+
                                «
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0001/2009-18-01
Bistrica ob Sotli, dne 14. maja 2009
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l.r.

AAA Zlata odličnost