Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009

Kazalo

2166. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove USTANOVA RAZVOJNA FUNDACIJA POGUM, stran 6165.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve izdaja na podlagi 3. in 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) v upravni zadevi izdaje soglasja k Aktu o ustanovitvi ustanove z imenom USTANOVA RAZVOJNA FUNDACIJA POGUM, s sedežem in poslovnim naslovom, Kidričeva 1, 1270 Litija, naslednjo
O D L O Č B O
o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove USTANOVA RAZVOJNA FUNDACIJA POGUM
S to odločbo se daje soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove USTANOVA RAZVOJNA FUNDACIJA POGUM, sestavljenim v obliki notarskega zapisa opr. št. SV 270/2009 z dne 16. 3. 2009 pri Notarju Miru Bregarju, Ulica Mire Pregljeve 4, 1270 Litija, s katerim je ustanovitelj, Center za razvoj Litija, d.o.o., s sedežem Kidričeva 1, 1270 Litija, ki ga zastopa direktorica Saša Gradišek, ustanovil ustanovo:
z imenom USTANOVA RAZVOJNA FUNDACIJA POGUM,
s skrajšanim nazivom RAZVOJNA USTANOVA POGUM,
s sedežem in poslovnim naslovom: Kidričeva 1, 1270 Litija.
Namen ustanove je splošno koristen, dobrodelen in trajen.
Ustanova je ustanovljena z namenom spodbujanja vzpostavitve pravnih in drugih pogojev za razvoj filantropije, prostovoljnega dela in financiranja javno koristne nepridobitne dejavnosti, to je projektov in dejavnosti, ki spodbujajo razvoj filantropije, prostovoljno delo in dobrodelnost pri posameznikih, gospodarskih družbah, lokalnih skupnostih, ki predstavljajo reševanje socialnih, gmotnih in drugih družbenih problemov, ki jih ustanova ugotovi v lokalni skupnosti. V pretežnem delu za krepitev socialnih potencialov/kapitala v skupnosti, za namen preprečevanja in reševanja socialnih problemov posameznika in lokalne skupnosti.
Ustanovitveno premoženje znaša 1.500 eurov.
Člani prve uprave so: Saša Gradišek, Violeta Bulc in Andrej Poglajen.
Oseba, pooblaščena za zastopanje ustanove je predsednik/ca uprave, ki ga izmed sebe izvolijo člani uprave na svoji prvi seji.
Št. 0140-1/2009-05
Ljubljana, dne 31. marca 2009
EVA 2009-2611-0057
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost