Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009

Kazalo

2164. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za zagotavljanje varnosti krme, stran 6155.

Na podlagi prvega odstavka 28. člena in tretjega odstavka 33. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) in 14. člena Zakona o krmi (Uradni list RS, št. 127/06) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za zagotavljanje varnosti krme
1. člen
V Pravilniku o pogojih za zagotavljanje krme (Uradni list RS, št. 101/06, 70/07 in 10/09) se v prvem odstavku 1. člena druga alinea spremeni tako, da se glasi:
»– nezaželene snovi v krmi v skladu z Direktivo 2002/32 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. maja 2002 o nezaželenih snoveh v živalski krmi (UL L št. 140 z dne 30. 5. 2002, str. 10) zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2009/8/ES z dne 10. februarja 2009 o spremembi Priloge I k Direktivi 2002/32/ES Evropskega Parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti kokcidiostatikov ali sredstev proti histomonijazi v krmi za neciljne živali zaradi neizogibnega prenosa (UL L št. 40 z dne 11. 2. 2009, str. 19), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2002/32/ES);«.
2. člen
V Prilogi 1 se dodajo točke 40 do 50 s pripadajočim besedilom, ki se glasijo:
+-------------+----------------------------+-----------------+
| Nezaželene |  Proizvodi, namenjeni za |   Največja  |
|  snovi  |   živalsko krmo (14)   | vsebnost v mg/kg|
|       |              | (ppm) pri krmi |
|       |              | z 12% vsebnostjo|
|       |              |   vlage   |
+-------------+----------------------------+-----------------+
|   (1)   |       (2)      |    (3)    |
+-------------+----------------------------+-----------------+
|»40.     |Posamična krmila      |    1,25   |
|Lasalocid  |              |         |
|natrij    |Krmna mešanica za:     |         |
|       |– pse, teleta, kunce, konje,|    1,25   |
|       |krave molznice, kokoši   |         |
|       |nesnice konzumnih jajc,   |    1,25   |
|       |purane (>12 tednov) in   |         |
|       |jarkice (>16 tednov)    |         |
|       |– piščance za pitanje,   |    3,75   |
|       |jarkice (<16 tednov) in   |         |
|       |purane (<12 tednov) v    |    (15)   |
|       |obdobju pred zakolom, ko je |         |
|       |uporaba lasalocida natrija |         |
|       |prepovedana (karenca)    |         |
|       |– druge živalske vrste   |         |
|       |              |         |
|       |Predmešanice, ki se     |         |
|       |uporabljajo v krmnih    |         |
|       |mešanicah, pri katerih   |         |
|       |uporaba lasalocid natrija ni|         |
|       |dovoljena.         |         |
+-------------+----------------------------+-----------------+
|41. Narazin |Posamična krmila      |    0,7    |
|       |              |         |
|       |Krmna mešanica za:     |         |
|       |– purane, kunce, konje,   |    0,7    |
|       |kokoši nesnice konzumnih  |         |
|       |jajc in jarkice (>16 tednov)|    0,7    |
|       |– piščance za pitanje v   |         |
|       |obdobju pred zakolom, ko je |    2,1    |
|       |uporaba narazina prepovedana|         |
|       |(karenca)          |    (15)   |
|       |– druge živalske vrste   |         |
|       |              |         |
|       |Predmešanice, ki se     |         |
|       |uporabljajo v krmnih    |         |
|       |mešanicah, pri katerih   |         |
|       |uporaba narazina ni     |         |
|       |dovoljena.         |         |
+-------------+----------------------------+-----------------+
|42. Natrijev |Posamična krmila      |    0,7    |
|salinomicin |              |         |
|       |Krmna mešanica za:     |         |
|       |– kopitarje, purane, kokoši |    0,7    |
|       |nesnice konzumnih jajc in  |         |
|       |jarkice (>12 tednov)    |    0,7    |
|       |– piščance za pitanje,   |         |
|       |jarkice (<12 tednov) in   |         |
|       |kunce za pitanje v obdobju |    2,1    |
|       |pred zakolom, ko je uporaba |         |
|       |natrijeva salinomicina   |    (15)   |
|       |prepovedana (karenca)    |         |
|       |– druge živalske vrste   |         |
|       |              |         |
|       |Predmešanice, ki se     |         |
|       |uporabljajo v krmnih    |         |
|       |mešanicah, pri katerih   |         |
|       |uporaba natrijevega     |         |
|       |salinomicina ni dovoljena. |         |
+-------------+----------------------------+-----------------+
|43. Natrijev |Posamična krmila      |    1,25   |
|monenzin   |              |         |
|       |Krmna mešanica za:     |         |
|       |– konje, pse, drobnico (ovce|    1,25   |
|       |in koze), race, govedo,   |         |
|       |krave molznice, kokoši   |         |
|       |nesnice konzumnih jajc,   |    1,25   |
|       |jarkice (>16 tednov) in   |         |
|       |purane (>16 tednov)     |         |
|       |– piščance za pitanje,   |    3,75   |
|       |jarkice (<16 tednov) in   |         |
|       |purane (<16 tednov) v    |    (15)   |
|       |obdobju pred zakolom, ko je |         |
|       |uporaba natrijevega     |         |
|       |monenzina prepovedana    |         |
|       |(karenca)          |         |
|       |– druge živalske vrste   |         |
|       |              |         |
|       |Predmešanice, ki se     |         |
|       |uporabljajo v krmnih    |         |
|       |mešanicah, pri katerih   |         |
|       |uporaba natrijevega     |         |
|       |monenzina ni dovoljena.   |         |
+-------------+----------------------------+-----------------+
|44. Natrijev |Posamična krmila      |    0,25   |
|semduramicin |              |         |
|       |Krmna mešanica za:     |         |
|       |– kokoši nesnice konzumnih |    0,25   |
|       |jajc in jarkice (>16 tednov)|    0,25   |
|       |– piščance za pitanje v   |         |
|       |obdobju pred zakolom, ko je |    0,75   |
|       |uporaba natrijevega     |         |
|       |semduramicina prepovedana  |    (15)   |
|       |(karenca)          |         |
|       |– druge živalske vrste   |         |
|       |              |         |
|       |Predmešanice, ki se     |         |
|       |uporabljajo v krmnih    |         |
|       |mešanicah, pri katerih   |         |
|       |uporaba natrijevega     |         |
|       |semduramicina ni dovoljena. |         |
+-------------+----------------------------+-----------------+
|45. Alfa   |Posamična krmila      |    0,05   |
|amonijev   |              |         |
|maduramicin |Krmna mešanica za:     |         |
|       |– konje, kunce, purane (>16 |    0,05   |
|       |tednov), kokoši nesnice   |         |
|       |konzumnih jajc in jarkice  |    0,05   |
|       |(>16 tednov)        |         |
|       |– piščance za pitanje in  |    0,15   |
|       |purane (<16 tednov) v    |         |
|       |obdobju pred zakolom, ko je |    (15)   |
|       |uporaba alfa amonijevega  |         |
|       |maduramicina prepovedana  |         |
|       |(karenca)          |         |
|       |– druge živalske vrste   |         |
|       |              |         |
|       |Predmešanice, ki se     |         |
|       |uporabljajo v krmnih    |         |
|       |mešanicah, pri katerih   |         |
|       |uporaba alfa amnijevega   |         |
|       |maduramicina ni dovoljena. |         |
+-------------+----------------------------+-----------------+
|46. Robenidin|Posamična krmila      |    0,7    |
|hidroklorid |              |         |
|       |Krmna mešanica za:     |         |
|       |– kokoši nesnice konzumnih |    0,7    |
|       |jajc in jarkice (>16 tednov)|    0,7    |
|       |– piščance za pitanje,   |         |
|       |pitovne in plemenske kunce v|    2,1    |
|       |obdobju pred zakolom, ko je |         |
|       |uporaba robenidin      |    (15)   |
|       |hidroklorida prepovedana  |         |
|       |(karenca)          |         |
|       |– druge živalske vrste   |         |
|       |              |         |
|       |Predmešanice, ki se     |         |
|       |uporabljajo v krmnih    |         |
|       |mešanicah, pri katerih   |         |
|       |uporaba robenidin      |         |
|       |hidroklorida ni dovoljena. |         |
+-------------+----------------------------+-----------------+
|47.     |Posamična krmila      |    0,4    |
|Dekokvinat  |              |         |
|       |Krmna mešanica za:     |         |
|       |– kokoši nesnice konzumnih |    0,4    |
|       |jajc in jarkice (>16 tednov)|    0,4    |
|       |– piščance za pitanje v   |         |
|       |obdobju pred zakolom, ko je |    1,2    |
|       |uporaba dekokvinata     |         |
|       |prepovedana (karenca)    |    (15)   |
|       |– druge živalske vrste   |         |
|       |              |         |
|       |Predmešanice, ki se     |         |
|       |uporabljajo v krmnih    |         |
|       |mešanicah, pri katerih   |         |
|       |uporaba dekokvinata ni   |         |
|       |dovoljena.         |         |
+-------------+----------------------------+-----------------+
|48.     |Posamična krmila      |    0,03   |
|Halofuginon |              |         |
|hidrobromid |Krmna mešanica za:     |         |
|       |– kokoši nesnice konzumnih |    0,03   |
|       |jajc, jarkice (>16 tednov) |         |
|       |in purane (>12 tednov)   |    0,03   |
|       |– piščance za pitanje in  |         |
|       |purane (< 12 tednov) v   |    0,09   |
|       |obdobju pred zakolom, ko je |         |
|       |uporaba halofuginon     |    (15)   |
|       |hidrobromida prepovedana  |         |
|       |(karenca)          |         |
|       |– druge živalske vrste,   |         |
|       |razen za jarkice (< 16   |         |
|       |tednov)           |         |
|       |              |         |
|       |Predmešanice, ki se     |         |
|       |uporabljajo v krmnih    |         |
|       |mešanicah, pri katerih   |         |
|       |uporaba halofuginon     |         |
|       |hidrobromida ni dovoljena. |         |
+-------------+----------------------------+-----------------+
|49.     |Posamična krmila      |    0,5    |
|Nikarbazin  |              |         |
|       |Krmna mešanica za:     |         |
|       |– konje, kokoši nesnice   |    0,5    |
|       |konzumnih jajc in jarkice  |    0,5    |
|       |(>16 tednov)        |         |
|       |– piščance za pitanje v   |    1,5    |
|       |obdobju pred zakolom, ko je |         |
|       |uporaba nikarbazina (v   |    (15)   |
|       |kombinaciji z narazinom)  |         |
|       |prepovedana (karenca)    |         |
|       |– druge živalske vrste   |         |
|       |              |         |
|       |Predmešanice, ki se     |         |
|       |uporabljajo v krmnih    |         |
|       |mešanicah, pri katerih   |         |
|       |uporaba nikarbazina (v   |         |
|       |kombinaciji z narazinom) ni |         |
|       |dovoljena.         |         |
+-------------+----------------------------+-----------------+
|50.     |Posamična krmila      |    0,01   |
|Diklazuril  |              |         |
|       |Krmna mešanica za:     |         |
|       |– kokoši nesnice konzumnih |    0,01   |
|       |jajc, jarkice (>16 tednov) |         |
|       |in purane za pitanje (>12  |    0,01   |
|       |tednov)           |         |
|       |– pitovne in plemenske kunce|    0,03   |
|       |v obdobju pred zakolom, ko |         |
|       |je uporaba diklazurila   |         |
|       |prepovedana (karenca)    |    (15)   |
|       |– druge živalske vrste,   |         |
|       |razen za jarkice (< 16   |         |
|       |tednov), piščance za pitanje|         |
|       |in purane (< 12 tednov)   |         |
|       |              |         |
|       |Predmešanice, ki se     |         |
|       |uporabljajo v krmnih    |         |
|       |mešanicah, pri katerih   |         |
|       |uporaba diklazurila ni   |         |
|       |dovoljena.         |         |
+-------------+----------------------------+-----------------+
                              «.
Dodata se opombi 14 in 15, ki se glasita:
»(14) Brez poseganja v dovoljene vrednosti iz Uredbe (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali.
(15) Mejna vrednost snovi v predmešanici je koncentracija, ki ne presega 50% mejne vrednosti snovi v krmni mešanici, ki se ugotovi ob upoštevanju navodil za pripravo predmešanice.«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. julija 2009.
Št. 007-18/2009
Ljubljana, dne 1. junija 2009
EVA 2009-2311-0108
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost