Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009

Kazalo

2162. Pravilnik o pogojih, pod katerimi zdravniku ni treba opravljati dežurstva, stran 6153.

Na podlagi četrtega odstavka 42. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP in 58/08) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o pogojih, pod katerimi zdravniku ni treba opravljati dežurstva
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, pod katerimi zdravniku, ki je dopolnil 55 let starosti (v nadaljnjem besedilu: zdravnik) praviloma ni treba opravljati dežurstva.
2. člen
(1) Zdravnik, ki ne želi opravljati dežurstva mora o tem pisno obvesti delodajalca oziroma izvajalca neprekinjene nujne zdravniške pomoči.
(2) Pisno obvestilo iz prejšnjega odstavka mora zdravnik posredovati delodajalcu oziroma izvajalcu neprekinjene nujne zdravniške pomoči najpozneje tri mesece pred dopolnitvijo 55 leta starosti oziroma tri mesece pred dnem, ko želi uveljavljati svojo pravico, da mu ni treba opravljati dežurstva.
(3) Zdravniku, ki mu je delodajalec oziroma izvajalec neprekinjene nujne zdravniške pomoči odobril, da mu ni treba opravljati dežurstva po tem pravilniku, poišče nadomestnega zdravnika izvajalec neprekinjene nujne zdravniške pomoči.
3. člen
Ne glede na določbe prejšnjega člena mora zdravnik na zahtevo delodajalca oziroma izvajalca neprekinjene nujne zdravniške pomoči, opravljati dežurstvo v naslednjih primerih:
1. v primeru naravnih ali drugih nesreč, epidemij in v drugih primerih, ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi, zaradi česar je prišlo do povečanega obsega dela zdravnikov pri zagotavljanju neprekinjenega zdravstvenega varstva;
2. če pri delodajalcu oziroma izvajalcu neprekinjene nujne zdravniške pomoči zaradi starostne strukture zdravnikov posameznih specialnosti ni drugih organizacijskih možnosti za zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva;
3. zaradi odsotnosti zdravnikov pri delodajalcu oziroma izvajalcu neprekinjene nujne zdravniške pomoči iz bolezenskih ali drugih razlogov;
4. v drugih primerih, ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi in ni mogoče drugače organizirati neprekinjenega zdravstvenega varstva, vendar samo, dokler je nujno, da se rešijo življenja in zdravje ljudi.
4. člen
Zdravnik, ki je pisno obvestil delodajalca, da ne želi opravljati dežurstva mora, kadar želi ponovno opravljati dežurstvo, o tem pisno obvestiti delodajalca oziroma izvajalca neprekinjene nujne zdravniške pomoči.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pogojih, pod katerimi zdravniku ni potrebno opravljati dežurne službe (Uradni list RS, št. 62/00).
6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-27/2009
Ljubljana, dne 29. maja 2009
EVA 2006-2711-0001
Borut Miklavčič l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost