Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2009 z dne 29. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2009 z dne 29. 5. 2009

Kazalo

1923. Zakon o spremembi Zakona o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa (ZDSPDČ-A), stran 5566.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi Zakona o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa (ZDSPDČ-A)
Razglašam Zakon o spremembi Zakona o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa (ZDSPDČ-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 20. maja 2009.
Št. 003-02-5/2009-20
Ljubljana, dne 28. maja 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBI ZAKONA O DELNEM SUBVENCIONIRANJU POLNEGA DELOVNEGA ČASA (ZDSPDČ-A)
1. člen
V Zakonu o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa (Uradni list RS, št. 5/09) se prvi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Subvencija se delodajalcu dodeli pod pogojem, da v obdobju prejemanja subvencije izplačuje plače in poravnava prispevke za socialno varnost delavcem, za katere prejema subvencijo, ne odpušča delavcev iz poslovnih razlogov, v obdobju prejemanja subvencije ne odreja nadurnega dela in v poslovnem letu prejemanja subvencije ne izplačuje nagrad organom vodenja in nadzora.«.
2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-07/09-13/12
Ljubljana, dne 20. maja 2009
EPA 249-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti