Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009

Kazalo

1262. Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2008–2010 za leto 2009, stran 4060.

Na podlagi 10. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2008–2010 za leto 2009
1. člen
V Uredbi o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2008–2010 za leto 2009 (Uradni list RS, št. 112/08) se 15. člen spremeni tako, da se glasi:
»15. člen
(namen in skupna višina sredstev ter pogoji za dodelitev pomoči)
(1) Namen ukrepa iz tega poglavja je nadzor nad varozo z enotnim zatiranjem varoj pri vseh registriranih čebelarjih, ki so prejemniki subvencionirane storitve in izpolnjujejo pogoje za majhna in srednje velika podjetja iz Priloge I k Uredbi Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) (UL L št. 214 z dne 9. 8. 2008, str. 3).
(2) Skupna višina sredstev za ukrep nadzora nad varozo je 732.000 eurov, od tega se jih 280.000 eurov dodeli v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (UL L št. 358 z dne 16. 12. 2006, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1857/2006/ES).
(3) Sredstva, ki bodo dodeljena v skladu z Uredbo 1857/2006/ES, se lahko dodelijo po objavi identifikacijske številke prošnje za izvzetje iz obveznosti priglasitve na spletni strani Generalnega direktorata za kmetijstvo in razvoj podeželja komisije Evropskih skupnosti.
(4) Čebelar, ki je prejemnik subvencionirane storitve na podlagi ukrepa iz tega člena, za isti ukrep ne more prejeti še drugih sredstev iz nacionalnih javnih virov ali sredstev Evropske unije.«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-13/2009/5
Ljubljana, dne 9. aprila 2009
EVA 2009-2311-0109
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti