Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009

Kazalo

1260. Sklep o izvzemu iz javnega dobra, stran 4059.

Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00 in 51/02) in 7. člena Statuta Občine Žiri (UVG, št. 18/99) je Občinski svet Občine Žiri na 10. redni seji dne 29. 10. 2008 sprejel naslednji
S K L E P
1. Del parcele št. 863/15, k.o. Dobračeva (opuščena pot) v izmeri cca 100 m2 (v dolžini cca 25 m in širini 4 m – razvidno iz priložene kopije katastrskega načrta) se odmeri, izvzame iz javnega dobra in vpiše v nov vložek k.o. Dobračeva, na njem pa lastninska pravica na Občino Žiri.
2. Občinski svet Občine Žiri pooblašča župana Občine Žiri za podpis pogodbe o menjavi odmerjenega dela parcele št. 863/15, k.o. Dobračeva (opuščena pot v dolžini cca 25 m in širini 4 m – razvidno iz priložene kopije katastrskega načrta), v izmeri cca 100 m2, za novo odmerjeno parcelo, ki bo zagotovila možnost prehoda enake kvalitete preko javne poti s parcelno št. 853/2, k.o. Dobračeva, do javne poti s parcelno št. 863/16, k.o. Dobračeva.
3. Vse nastale stroške povezane z odmero in menjavo zemljišča krije vlagatelj.
Št. 032-12/2008
Žiri, dne 29. oktobra 2008
Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l.r.

AAA Zlata odličnost