Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009

Kazalo

1259. Ugotovitev Občinske volilne komisije, da je mandat člana občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi prešel na naslednjega kandidata, stran 4059.

Na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi, št. 032-5/2008 z dne 8. 5. 2008, da je članu občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi Alojzu Pavloviču prenehal mandat na podlagi 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1 in 76/08) in v zvezi s sklepom Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi, št. 032-9/2008 z dne 2. 3. 2009, je Občinska volilna komisija Občine Zagorje ob Savi na podlagi 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – UPBZ in 70/06, odločba US)
U G O T O V I L A,
da je mandat člana Občinskega svetnika Občine Zagorje ob Savi prešel na naslednjega kandidata (pod zap. št. 21) z liste LDS Liberalne demokracije Slovenije, v Občini Zagorje ob Savi za volitve članov občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi.
Novi član Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi je Gašper Koprivšek, roj. 28. 6. 1982, stanujoč Trg Pohorskega bataljona 1 a, Kisovec.
Kandidat je 2. 4. 2009 podal pisno izjavo, da sprejema mandat.
Št. 040-3/2006
Zagorje ob Savi, dne 6. aprila 2009
Občinska volilna komisija Zagorje ob Savi Zagorje ob Savi, C. 9. avgusta 5
Sašo Ostrožnik l.r.
Predsednik Občinske volilne komisije

AAA Zlata odličnost