Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009

Kazalo

1252. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šentrupert za leto 2008, stran 4055.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 OR, 73/95, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 70/00, 51/02 in 108/03), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 19. ter 104. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07) je Občinski svet Občine Šentrupert na 21. redni seji dne 26. 3. 2009 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Šentrupert za leto 2008
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Šentrupert za leto 2008, katerega sestavni del je bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, z izkazom doseženih prihodkov in odhodkov, z ugotovitvijo primanjkljaja.
2. člen
+--------------+------------------+-------------+--------------+
|       | Bilanca prihodkov|  Račun  |  Skupaj  |
|       |  in odhodkov  | financiranja|       |
+--------------+------------------+-------------+--------------+
|Prihodki   |   2.535.077,96|   0   | 2.535.077,96|
+--------------+------------------+-------------+--------------+
|Odhodki    |   2.611.037,44|   0   | 2.611.037,44|
+--------------+------------------+-------------+--------------+
|Primanjkljaj |     75.959,48|   0   |   75.959,48|
+--------------+------------------+-------------+--------------+
Primanjkljaj prejemkov nad izdatki za leto 2008 znaša 75.959,48 EUR in se pokriva iz splošnega sklada Občine Šentrupert, razlika se lahko uporabi za pokrivanje obveznosti iz preteklih proračunskih let in za pokrivanje tekočih obveznosti v proračunskem letu 2009.
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 410-0008/2009
Šentrupert, dne 27. marca 2009
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

AAA Zlata odličnost