Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009

Kazalo

1251. Letni program kulture v Občini Šempeter - Vrtojba za leto 2009, stran 4054.

Na podlagi 9. in 14. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), Programa kulture za obdobje 2005 do 2009 v Občini Šempeter - Vrtojba in 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05 in 132/06) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 25. seji dne 26. marca 2009 sprejel
L E T N I P R O G R A M
kulture v Občini Šempeter - Vrtojba za leto 2009
1.
Letni program kulture v Občini Šempeter - Vrtojba za leto 2009 opredeljuje redno dejavnost, programe in projekte, ki se sofinancirajo in investicije, ki so v celoti financirane s sredstvi občinskega proračuna ter višino in namen sredstev predvidenih v občinskem proračunu.
2.
V proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2009 so sredstva za kulturo opredeljena na področjih 1802 – Ohranjanje kulturne dediščine in 1803 – Programi v kulturi. Namenjena so:
– sofinanciranju društev in združenj,
– sofinanciranju pevskih zborov,
– sofinanciranju javnih zavodov,
– financiranju in sofinanciranju kulturnih programov in prireditev občinskega pomena,
– vzdrževanju in investicijam.
3.
Iz sredstev za kulturo iz 2. točke Letnega programa kulture se bodo sofinancirale različne kulturne vsebine:
– dejavnosti in projekti (prireditve, predstave, ustvarjalne delavnice ...) kulturnih društev in združenj,
– ljubiteljske dejavnosti, pevski zbori,
– knjižnična in muzejska dejavnost,
– gledališka, plesna, glasbena dejavnost in programi abonmajskih predstav,
– Javni sklad za kulturno dejavnost in Javni zavod za kulturo,
– mediji in avdiovizualna kultura,
– prireditve občinskega pomena (večje prireditve, novoletno praznovanje, Praznik borele, Kulturni praznik, Projekt Slovita, Praznik sv. Petra),
– varovanje kulturne dediščine in urejanje zapuščine Coronini,
– akcije v kulturi,
– vzdrževanje in investicije v objekte in opremo za izvajanje kulturnih dejavnosti.
+----+--------+---------------------------------+-------------+
|Zap.|Postavka|     Naziv postavke     | Sredstva v |
| št.|    |                 |   EUR   |
+----+--------+---------------------------------+-------------+
| 1. |041802 |Dejavnosti in projekti kulturnih |  11.000,00|
|  |    |društev             |       |
+----+--------+---------------------------------+-------------+
| 2. |041808 |Ljubiteljske dejavnosti     |   8.000,00|
+----+--------+---------------------------------+-------------+
| 3. |041809 |Akcije v kulturi         |   1.500,00|
+----+--------+---------------------------------+-------------+
| 4. |041803 |Pevski zbori           |   5.000,00|
+----+--------+---------------------------------+-------------+
| 5. |041804 |Projekt Slovita         |   1.000,00|
+----+--------+---------------------------------+-------------+
| 6. |041819 |Gledališče            |   6.000,00|
+----+--------+---------------------------------+-------------+
| 7. |041820 |Muzej – programi in projekti   |   3.000,00|
+----+--------+---------------------------------+-------------+
| 8. |041869 |Mladinske amaterske glasbene   |   1.800,00|
|  |    |skupine             |       |
+----+--------+---------------------------------+-------------+
| 9. |041870 |Amaterska gledališča       |   3.000,00|
+----+--------+---------------------------------+-------------+
| 10.|041821 |Kulturni dom           |   1.500,00|
+----+--------+---------------------------------+-------------+
| 11.|041806 |Večje občinske prireditve    |   3.000,00|
+----+--------+---------------------------------+-------------+
| 12.|041823 |KŠTM in društva         |  32.000,00|
+----+--------+---------------------------------+-------------+
| 13.|041844 |Mediji in avdiovizualna kultura |   5.000,00|
+----+--------+---------------------------------+-------------+
| 12.|041855 |Novoletno praznovanje      |   5.000,00|
+----+--------+---------------------------------+-------------+
| 13.|041805 |Varovanje kultur. dediščine,   |   1.000,00|
|  |    |urejanje zapuščine Coronini   |       |
+----+--------+---------------------------------+-------------+
| 14.|041816 |Goriška knjižnica – skupni    |  87.500,00|
|  |    |stroški             |       |
+----+--------+---------------------------------+-------------+
| 15.|041807 |Praznik borele          |   5.000,00|
+----+--------+---------------------------------+-------------+
| 16.|041810 |Praznik sv. Petra        |   5.000,00|
+----+--------+---------------------------------+-------------+
| 17.|041812 |Kulturni praznik         |   1.467,50|
+----+--------+---------------------------------+-------------+
| 18.|041822 |SLKD Nova Gorica         |   3.000,00|
+----+--------+---------------------------------+-------------+
| 19.|041811 |Stroški koriščenja dvorane in  |   3.400,00|
|  |    |osnovnih sredstev        |       |
+----+--------+---------------------------------+-------------+
| 20.|041824 |Coroninijev dvorec – obnova   | 1.004.000,00|
+----+--------+---------------------------------+-------------+
| 21.|041826 |Obnova kinodvorane Šempeter   |   5.000,00|
|  |    |(PGD, PZI)            |       |
+----+--------+---------------------------------+-------------+
| 22.|041843 |Vzdrževanje dvorane (Šempeter,  |   1.000,00|
|  |    |Vrtojba)             |       |
+----+--------+---------------------------------+-------------+
| 23.|041867 |Akustična kulisa         |   3.000,00|
+----+--------+---------------------------------+-------------+
| 24.|041847 |Spomenik pripadnikov       |   1.000,00|
|  |    |organizacije TIGR        |       |
+----+--------+---------------------------------+-------------+
| 25.|041842 |Grobišča, spomeniki, sakralni in |   5.000,00|
|  |    |kulturni objekti         |       |
+----+--------+---------------------------------+-------------+
|  |    |SKUPAJ EUR            | 1.212.167,50|
+----+--------+---------------------------------+-------------+
4.
Delitev sredstev predvidenih za sofinanciranje redne dejavnosti in projektov iz 3. točke Letnega programa kulture od zaporedne št. 1, 2 in 4 do 10, bo potekala na podlagi prijav na razpise za sofinanciranje programov na področju družbenih dejavnosti v letu 2009, po Pravilniku Občine Šempeter - Vrtojba s kriteriji sofinanciranja društev in Pravilniku o normativih za izbor in merilih za vrednotenje programov, Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture, Zakona o knjižničarstvu.
5.
Program, ki ga ne določa Letni program kulture se lahko izjemoma sprejme v sofinanciranje. Občina financira projekt iz drugih proračunskih postavk in če je neogibno nujno zaradi kratkega časa, ki je na razpolago za odločitev o financiranju, na podlagi drugega odstavka 102. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo.
Št. 01101-3/2009-5
Šempeter pri Gorici, dne 30. marca 2009
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

AAA Zlata odličnost