Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009

Kazalo

1243. Pogoji za uporabo plakatnih mest, stran 4035.

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07) in drugega odstavka 31. člena Odloka o oglaševanju v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 96/08) Občina Sežana objavlja v zvezi s plakatiranjem v času volilne kampanje za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament
P O G O J E
za uporabo plakatnih mest
1.
Plakatna mesta, ki se uporabljajo za redno plakatiranje, niso namenjena za potrebe volilne kampanje.
2.
Občina bo organizatorjem volilne kampanje zagotovila brezplačna plakatna mesta, tudi brez plačila komunalne takse, s postavitvijo panojev.
Panoji se postavijo na naslednjih lokacijah:
1. SEŽANA
– ob ograji med starim gradom in traktom B Kulturnega centra Srečka Kosovela,
– ob ograji igrišča na križišču Bazoviške ceste in Kosovelove ulice,
– na bivši avtobusni postaji (nasproti občine),
– ob Cesti v Ograde.
2. DUTOVLJE
– na zelenici pred marketom.
3. LOKEV
– na parkirišču pred marketom.
3.
V času volilne kampanje se določijo še naslednja mesta, kjer si organizatorji volilne kampanje lahko sami brezplačno, tudi brez plačila občinske takse, postavijo svoje panoje oziroma lahko brezplačno plakatirajo:
1. SEŽANA
– zelenica med Partizansko cesto in parkiriščem pred pošto in banko,
– zelenica ob križišču Lipiške in Regentove ulice,
– trg pri železniški postaji.
2. DUTOVLJE
– na trgu,
– pred Socialno varstvenim zavodom.
V ostalih naseljih, ki niso posebej navedena, se plakatira na krajevno običajen način v skladu z Odlokom o oglaševanju v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 96/08).
Pri tem je treba upoštevati prepovedi:
– lepljenja plakatov na zunanjih površinah izložb, sten, inštalacijskih omaric (elektro, telefon itd.), vrat, dreves, prometne signalizacije, prometne opreme ipd.,
– trosenja propagandnega materiala in zatikanja le-tega na vozila.
Plakatiranje je dovoljeno z lepili, ki ne bodo trajno poškodovala plakatnih mest.
4.
Plakatna mesta iz 3. točke so dostopna pod enakimi pogoji vsem organizatorjem volilne kampanje v Občini Sežana.
5.
Plakatiranje zunaj plakatnih mest iz 2. in 3. točke teh pogojev je dovoljeno s soglasjem lastnika oziroma upravljavca reklamnih tabel, stavb, drugih objektov ali zemljišč.
Za nameščanje plakatov iz prejšnjega odstavka ni dovoljeno predpisovati posebnega dovoljenja in zaračunavati občinske takse.
Za postavitev transparentov, za katere so zaradi njihove lokacije ali tehničnih zahtev, potrebna dodatna soglasja ali dovoljenja, mora podati soglasje ali dovoljenje tudi zato pristojni organ.
6.
Organizatorji volilne kampanje morajo sami določiti odgovorno osebo za plakatiranje in odstranitev plakatov ter o tem pisno obvestiti občinsko upravo (komunalnega nadzornika) najkasneje do 18. avgusta 2008.
7.
Plakatiranje v nobenem primeru ni dovoljeno na zgradbah volišč, dvorišč volišč in določenem prostoru okrog zgradb volišč.
8.
Razpored postavitve plakatov na panojih se določi z žrebom. Vsakemu organizatorju volilne kampanje pripada za plakatiranje na panojih eno plakatno mesto dimenzije 70 cm x 100 cm.
V žreb se vključijo organizatorji volilne kampanje, ki so na občino dostavili pisno zahtevo za plakatiranje v času volilne kampanje do vključno 4. maja 2009, do 15. ure. Javno žrebanje plakatnih mest bo 5. maja 2009, ob 9. uri, v prostorih Občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana.
9.
V primeru, da ostane posamezno plakatno mesto nezasedeno, se nameni za plakatiranje za potrebe organizatorjev volilne kampanje, ki oddajo zahtevo za plakatiranje po izvedbi žrebanja. Plakatno mesto se dodeli po vrstnem redu prispele vloge. Občina zagotavlja plakatiranje na panojih samo do popolnitve vseh plakatnih mest.
Št. 040-1/2009-2
Sežana, dne 1. aprila 2009
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

AAA Zlata odličnost