Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009

Kazalo

1232. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja, stran 4024.

V skladu s 97. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00, 51/04, 26/05 in 118/06) in soglasjem Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota k tarifnim postavkam ob prehodu na obračun fiksnega dela po priključni moči, št. 38005-003/2005 z dne 21. 4. 2005 in Uredbe o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne porabnike (Uradni list RS, št. 38/08) ter s soglasjem Mestne občine Murska Sobota št. 354-0042/2009-180 z dne 26. 3. 2009 distributer toplote objavlja
C E N I K
storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja
I.
S tem cenikom se oblikujejo nove cene storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja, ki jih zaračunava Komunala javno podjetje d.o.o., kot distributer toplote in upravljavec kotlovnice Lendavska sever v Murski Soboti.
II.
Cene storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja se obračunavajo po naslednjih postavkah:
+------------------+-------------+---------------+-------------+
|  Proizvod –  | Merska enota|   Cena   |  Cena   |
|   storitev   |       | v evrih (€) | v evrih (€) |
+------------------+-------------+---------------+-------------+
|Variabilni del:  |       |    brez DDV|    z DDV|
+------------------+-------------+---------------+-------------+
|a)Dobavljena   |   MWh   |        |       |
|toplota      |       |        |       |
+------------------+-------------+---------------+-------------+
|– stanovanjski  |       |    64,0726|   76,8871|
|odjem       |       |        |       |
+------------------+-------------+---------------+-------------+
|– ostali odjem  |       |    64,0726|   76,8871|
+------------------+-------------+---------------+-------------+
|b) Sanitarna voda |   m3   |     5,7665|    6,9198|
+------------------+-------------+---------------+-------------+
|Fiksni del:    |       |        |       |
+------------------+-------------+---------------+-------------+
|a) Priključna moč |  kW/mesec |        |       |
+------------------+-------------+---------------+-------------+
|– stanovanjski  |       |     1,5100|    1,8120|
|odjem       |       |        |       |
+------------------+-------------+---------------+-------------+
|– ostali odjem  |       |     1,5100|    1,8120|
+------------------+-------------+---------------+-------------+
III.
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati cenik št. 00-017/2008-SM-03 objavljen v Uradnem listu RS, št. 88/08, dne 12. 9. 2008.
IV.
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene se uporabljajo od 1. aprila 2009 dalje.
Zap. št. 00-05/09-PD-03
Murska Sobota, dne 26. marca 2009
Komunala javno podjetje d.o.o.
Murska Sobota
Mirko Šabjan l.r.
Direktor

AAA Zlata odličnost