Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009

Kazalo

1230. Sklep o določitvi plakatnih mest ob izvedbi volitev in referendumov, stran 4023.

Na podlagi 8. do 11. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS, 105/08 – odl. US) ter 19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 14/09) je Občinski svet Občine Metlika na 18. redni seji dne 2. 4. 2009 sprejel
S K L E P
o določitvi plakatnih mest ob izvedbi volitev in referendumov
1. člen
S tem sklepom se v Občini Metlika v pripravah in izvedbi volitev in referendumov določa plakatna mesta za lepljenje in nameščanje plakatov in ostalih sporočil z oglaševalskimi vsebinami.
2. člen
Za lepljenje in nameščanje plakatov in ostalih sporočil se kot plakatna mesta v Metliki določijo plakatni stebri na lokacijah:
– ob robu parkirišča pri prodajalni Modina na CBE,
– na parkirišču v Naselju Borisa Kidriča.
3. člen
Razen na mestih naštetih v 2. členu tega sklepa, je možno plakatiranje tudi na za to postavljenih dveh tablah velikosti 250 cm x 300 cm, ki bosta nameščeni ob robu parkirišča pri prodajalni Modina na CBE in ob opornem zidu pod spomenikom na Trgu svobode.
4. člen
Plakatiranje je možno tudi na visečih panojih na stebrih javne razsvetljave in sicer obojestransko. Dimenzije panojev so 80 cm x 100 cm.
Plakatiranje na visečih panojih po prvem odstavku tega člena se naroča pri javnem podjetju Komunala Metlika, d.o.o., ki za plakatiranje zaračuna tudi pristojbino, ki je določena s cenikom za tovrstno plakatiranje in posredovanje volilno propagandnih oziroma referendumskih sporočil.
5. člen
Plakatiranje v ostalih krajevnih skupnostih je možno na za to postavljenih plakatnih mestih na dveh tablah velikosti 250 cm x 140 cm.
6. člen
Plakatiranje zunaj plakatnih mest, ki so določena v 2., 3., 4. in 5. členu tega sklepa je dovoljeno le s soglasjem lastnika oziroma upravljavca reklamnih tabel, stavb, drugih objektov ali zemljišč, pri čemer se ne sme zaračunavati nobenih komunalnih taks ali drugih pristojbin.
Kadar organizator volilne in referendumske kampanje plakatira zunaj plakatnih mest iz prejšnjega odstavka tega člena brez soglasja lastnika, lahko lastnik oziroma upravljavec odstrani plakate na stroške organizatorja volilne in referendumske kampanje.
7. člen
Na plakatnih mestih, ki so določena s tem sklepom, je skladno z zakonom o volilni kampanji prepovedano prelepljanje ali uničevanje plakatov drugih organizatorjev volilne in referendumske kampanje.
8. člen
Najpozneje v 15 dneh po dnevu glasovanja morajo organizatorji volilne in referendumske kampanje odstraniti vse svoje plakate in druge oglaševalske vsebine s plakatnih mest, ki so določena s tem sklepom.
9. člen
Sklep velja naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
10. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi plakatnih mest, objavljen v Uradnem listu RS, št. 79/06.
Št. 040-1/2006
Metlika, dne 2. aprila 2009
Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.

AAA Zlata odličnost