Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009

Kazalo

1229. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Majšperk, stran 4019.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 in 45/08) in 17. člena Statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99 in njegove dopolnitve) je Občinski svet Občine Majšperk na 21. redni seji dne 29. 1. 2009 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Majšperk
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
3. člen
Lokalne ceste so ceste med naselji v Občini Majšperk in ceste med naselji v Občini Majšperk in naselji v sosednjih občinah.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v Občini Majšperk in naselji v sosednjih občinah so:
Skupna dolžina lokalnih cest(LC) v Občini Majšperk znaša 56.285 m (56,285 km).
5. člen
Javne poti (JP) v naseljih Občine Majšperk in med naselji so:
Skupna dolžina javnih poti (JP) V Občini Majšperk znaša 115.133 m (115,133 km).
6. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste, št. 37162-3/2009 z dne 25. 3. 2009.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Majšperk (Uradni list RS, št. 38/99).
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-7/2009-2
Majšperk, dne 29. januarja 2009
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.

AAA Zlata odličnost