Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009

Kazalo

1228. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave ´medobčinski inšpektorat´, stran 4019.

Občinski svet Občine Luče je na podlagi 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (UPB-2, Uradni list RS, št. 49/07, 27/08 – odl. US in 76/08), 2. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06) in 17. člena Statuta Občine Luče (Uradni list RS, št. 103/07) na 12. seji dne 25. 2. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave 'medobčinski inšpektorat'
1. člen
1. člena Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT« (Uradni list RS, št. 103/07) se spremeni tako, da se glasi:
»S tem odlokom občine ustanoviteljice ustanavljajo »Medobčinski inšpektorat« (v nadaljevanju: inšpektorat) kot skupni organ občinske uprave za izvrševanje upravnih nalog na področju inšpekcijskega nadzora ter občinskega redarstva za območje občin Zgornje Savinjske in Šaleške doline, Občine Braslovče, Občine Polzela ter Občine Prebold.«
2. člen
V prvem odstavku 2. člena odloka se dodata dve novi sedma in osma alinea, ki se glasita:
– Občina Polzela, Polzela 8, 3313 Polzela
– Občina Prebold, Hmeljarske cesta 3, 3312 Prebold.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2009
Luče, dne 25. februarja 2009
Župan
Občina Luče
Ciril Rosc l.r.

AAA Zlata odličnost