Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009

Kazalo

1221. Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Kostanjevica na Krki za leto 2009, stran 4013.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2 in 76/08), 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – ZVS-UPB2, 23/07 – popravek in 41/07 – popravek), 37. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08 in 5/09) in 16. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07, 40/07 – popravek) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 24. redni seji dne 31. 3. 2009 sprejel
S K L E P
o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Kostanjevica na Krki za leto 2009
I.
Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki daje soglasje k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v višini 17,33 EUR za efektivno uro storitve od 1. 5. 2009 dalje.
V ceni efektivne ure predstavljajo stroški koordiniranja 2,01 EUR/uro, stroški za neposredno socialno oskrbo pa 15,32 EUR/uro.
II.
Subvencija občine k polni ceni storitve znaša skupaj 9,67 EUR in je sestavljena iz subvencije:
– Za stroške koordiniranja v višini 2,01 EUR/uro in
– 50% cene neposredne oskrbe oziroma 7,66 EUR/uro.
III.
Prispevek uporabnika znaša 4,74 EUR/uro in se lahko še dodatno zniža, če uporabnik poda vlogo za dodatno znižanje, o kateri skladno z zakonom odloči pristojni Center za socialno delo Krško, ob nedeljah in praznikih pa se storitev za uporabnika poviša za 50%, in sicer znaša prispevek uporabnika 7,11 EUR/uro.
IV.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. maja 2009 dalje.
Št. 129-1/2009
Kostanjevica na Krki, dne 31. marca 2009
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.

AAA Zlata odličnost