Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009

Kazalo

1204. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o metodologiji za izračun celotnih stroškov poslovanja vzajemnega sklada in celotnih stroškov poslovanja investicijske družbe, načinu in rokih objave podatka o celotnih stroških poslovanja ter metodologiji za izračun stopnje obrata naložb vzajemnega sklada, stran 3995.

Na podlagi drugega, četrtega in sedmega odstavka 125. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05, 92/07 in 65/08; v nadaljevanju: ZISDU-1) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o metodologiji za izračun celotnih stroškov poslovanja vzajemnega sklada in celotnih stroškov poslovanja investicijske družbe, načinu in rokih objave podatka o celotnih stroških poslovanja ter metodologiji za izračun stopnje obrata naložb vzajemnega sklada
1. člen
V Sklepu o metodologiji za izračun celotnih stroškov poslovanja vzajemnega sklada in celotnih stroškov poslovanja investicijske družbe, načinu in rokih objave podatka o celotnih stroških poslovanja ter metodologiji za izračun stopnje obrata naložb vzajemnega sklada se v 2. členu v prvem odstavku doda nova deseta alinea, ki se glasi:
»– stroški v zvezi z razdelitvijo čistega dobička oziroma prihodkov vzajemnega sklada;«
2. člen
V celotnem besedilu sklepa se beseda »tolarji« nadomesti z besedo »euri« v ustreznem sklonu.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 325-2/3-3/2009
Ljubljana, dne 2. aprila 2009
EVA 2009-1611-0088
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti