Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009

Kazalo

1201. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje o napredovanju javnih uslužbencev v višji plačni razred, stran 3993.

Na podlagi četrtega odstavka 17. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – UPB7, 17/08, 58/08 in 80/08; v nadaljevanju: ZSPJS) po predhodnem soglasju Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in Ministrstva za finance izdajam
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje o napredovanju javnih uslužbencev v višji plačni razred
1. člen
Pravilnik Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje o napredovanju javnih uslužbencev v višji plačni razred se v prvem odstavku 2. člena spremeni tako, da se za piko doda nov stavek, ki se glasi: »Za napredovalno obdobje se upošteva čas, ko je delavec delal na delovnih mestih, za katere je predpisana enaka stopnja strokovne izobrazbe.«.
2. člen
5. člen se spremeni tako, da se za petim odstavkom doda nov, šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Vsak plačni razred, dosežen z napredovanjem ali z uvrstitvijo nad plačni razred delovnega mesta, se šteje za eno napredovanje.«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-9/08-2-0429
Ljubljana, dne 17. februarja 2009
Generalna direktorica
Marija Poglajen l.r.

AAA Zlata odličnost