Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2009 z dne 3. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2009 z dne 3. 4. 2009

Kazalo

1072. Odločba o soglasju k spremembi Akta o ustanovitvi ustanove Ustanova Humanitarne fundacije Mercator, stran 3420.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve izdaja na podlagi 3., 12. in 17. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) v upravni zadevi izdaje soglasja k spremembi Akta o ustanovitvi ustanove z imenom Ustanova Humanitarna fundacija Mercator, s sedežem v Ljubljani, na naslovu Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana, naslednjo
O D L O Č B O
S to odločbo se daje soglasje k spremembi Akta o ustanovitvi ustanove: Ustanova Humanitarna fundacija Mercator, sestavljenim v obliki notarskega zapisa opr. št. SV 55/09 z dne 22. 1. 2009 pri Notarju Andreju Škrku, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana, na podlagi katerega je ustanovitelj POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d., s sedežem v Ljubljani, Dunajska cesta 107, skladno s sklepom uprave ustanove Ustanova Humanitarna fundacija Mercator, sprejel spremembo namena ustanove zaradi razširitve dejavnosti ustanove. Razširjeni namen ustanove se po novem glasi:
»Namen ustanove je dobrodelen in trajen.
Fundacija je ustanovljena za humanitarne namene in za področje financiranja zdravstvenih pregledov delavcev ustanovitelja in njegovih odvisnih služb, pri čemer predstavljajo humanitarni nameni pretežni namen fundacije v dobro delavcev ustanovitelja in njegovih odvisnih družb. Socialna problematika zaposlenih se rešuje tudi z dodeljevanjem pomoči.
Dejavnost fundacije je tudi dodeljevanje socialnih štipendij družinskim članom delavcev ustanovitelja in njegovih odvisnih družb.«.
Št. 01704-8/2007-14
Ljubljana, dne 12. februarja 2009
EVA 2009-2611-0042
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost