Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2009 z dne 3. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2009 z dne 3. 4. 2009

Kazalo

1067. Pravilnik o spremembah Pravilnika o strokovnem izpitu s področja zdravstvenega varstva rastlin, stran 3357.

Na podlagi tretjega odstavka 81. člena in drugega odstavka 95. člena, za izvajanje 2., 8., 19. in 27. točke 76. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/07 – uradno prečiščeno besedilo in 85/08) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o strokovnem izpitu s področja zdravstvenega varstva rastlin
1. člen
V Pravilniku o strokovnem izpitu s področja zdravstvenega varstva rastlin (Uradni list RS, št. 124/07) se prvi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Izvajalca strokovnega izpita, ki se izvaja kot strokovna naloga javne službe zdravstvenega varstva rastlin po zakonu, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin, izbere Fitosanitarna uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Uprava) izmed izvajalcev javne službe zdravstvenega varstva rastlin v skladu s predpisi, ki urejajo javno službo zdravstvenega varstva rastlin.«.
2. člen
Priloga se nadomesti z novo Prilogo, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-27/2009
Ljubljana, dne 16. marca 2009
EVA 2009-2311-0001
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost