Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2009 z dne 3. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2009 z dne 3. 4. 2009

Kazalo

1050. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem države v posamični vrednosti nad 300.000 EUR za organe državne uprave in za pravosodne organe za leto 2009 (OdRNPD09-A), stran 3326.

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in tretjega odstavka 108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Državni zbor Republike Slovenije dne 26. marca 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem države v posamični vrednosti nad 300.000 EUR za organe državne uprave in za pravosodne organe za leto 2009 (OdRNPD09-A)
1. člen
(1) Besedilo prvega odstavka 2. člena Odloka o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem države v posamični vrednosti nad 300.000 EUR za organe državne uprave in za pravosodne organe za leto 2009 (Uradni list RS, št. 114/07, v nadaljnjem besedilu: letni načrt razpolaganja) se spremeni tako, da se orientacijska vrednost »12.972.057 EUR« nadomesti z orientacijsko vrednostjo »79.673.635,24 EUR«.
(2) Tabela v drugem odstavku 2. člena se dopolni tako, da se v rubriki »OSTALI OBJEKTI« za nepremičnino z zaporedno številko 1 doda nov upravljavec »Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo« ter pri njem nepremičnina z zaporedno številko 1a, z naslednjimi podatki:
+-----------------+-------------------------+----------------+
|»Ministrstvo za |             |        |
|visoko šolstvo, |             |        |
|znanost in    |             |        |
|tehnologijo«   |             |        |
+-----+-----------+-------------------------+----------------+
|1a  |      |Stavba na naslovu    | 1.900.000,00 €|
|   |      |Kraljeviča Marka ulica  |        |
|   |      |21 v Mariboru, k.o. 655- |        |
|   |      |Melje, št. stavbe 837,  |        |
|   |      |št. dela stavbe 1,    |        |
|   |      |površina 4.633,20 m2,  |        |
|   |      |lastniški delež do 1/1, |        |
|   |      |nezasedena, glede na   |        |
|   |      |rabo »stavba splošnega  |        |
|   |      |družbenega pomena«.   |        |
|   |      |Orientacijska vrednost  |        |
|   |      |vključuje tudi zemljišče |        |
|   |      |s parc. št. 613/2, k.o. |        |
|   |      |655-Melje, s površino  |        |
|   |      |1.954,00 m2 , na katerem |        |
|   |      |stavba stoji.      |        |
+-----+-----------+-------------------------+----------------+
V rubriki »POSLOVNI PROSTORI« se pri upravljavcu »Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo«, za nepremičnino z zaporedno številko 4 dodajo poslovni prostori z zaporedno številko 4a, z naslednjimi podatki:
+-----+----------+---------------------------+---------------+
|4a  |     |Poslovni prostori na    |  700.000,00 €|
|   |     |naslovu Karlovška cesta 3 |        |
|   |     |v Ljubljani, k.o. 2677-  |        |
|   |     |Prule, št. stavbe 5, št.  |        |
|   |     |dela stavbe 888, s     |        |
|   |     |površino 279,00 m2,    |        |
|   |     |lastniški delež do 3,   |        |
|   |     |zasedeni, raba je označena |        |
|   |     |z »druge upravne in    |        |
|   |     |pisarniške stavbe«.    |        |
|   |     |Orientacijska vrednost   |        |
|   |     |vključuje tudi delež do  |        |
|   |     |3/4 zemljišča s parc. št. |        |
|   |     |43/5, k.o. 2677-Prule, s  |        |
|   |     |površino 547,00 m2, na   |        |
|   |     |katerem stavba stoji.   |        |
+-----+----------+---------------------------+---------------+
V rubriki »POSLOVNI PROSTORI« se nadalje dodajo novi upravljavci »Ministrstvo za notranje zadeve«, »Ministrstvo za pravosodje« in »Davčna uprava RS« ter pri njih poslovni prostori z zaporednimi številkami 4b, 4c, 4č, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h, 4i, 4j, 4k, 4l, 4m, 4n, z naslednjimi podatki:
+-----------------+--------------------------+---------------+
|»Ministrstvo za |             |        |
|notranje zadeve« |             |        |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|4b  |      |Poslovni prostori na   |  340.460,00 €|
|   |      |naslovu Vrazova ulica 2 v |        |
|   |      |Ormožu, k.o. 332-Ormož,  |        |
|   |      |št. stavbe 468, št. dela |        |
|   |      |stavbe 1, s površino   |        |
|   |      |663,57 m2, lastniški   |        |
|   |      |delež do 1/1, nezasedeni, |        |
|   |      |glede na rabo »stavbe   |        |
|   |      |javne uprave«.      |        |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|4c  |      |Poslovni prostori na   |  600.000,00 €|
|   |      |naslovu Riharjeva ulica  |        |
|   |      |38 v Ljubljani, k.o.   |        |
|   |      |1722-Trnovsko predmestje, |        |
|   |      |št. stavbe 696, št. dela |        |
|   |      |stavbe 7, s površino   |        |
|   |      |280,81 m2, lastniški   |        |
|   |      |delež do 1/1, zasedeni,  |        |
|   |      |glede na rabo »stavbe   |        |
|   |      |javne uprave«.      |        |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|4č  |      |Poslovni prostori na   | 8.272.408,06 €|
|   |      |naslovu Štefanova ulica 2 |        |
|   |      |v Ljubljani, k.o. 1725-  |        |
|   |      |Ajdovščina, št. stavbe  |        |
|   |      |358, št. dela stavbe 1, s |        |
|   |      |površino 7.763,00 m2,   |        |
|   |      |lastniški delež do 1/1,  |        |
|   |      |zasedeni, glede na rabo  |        |
|   |      |»stavbe javne uprave«.  |        |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|4d  |      |Poslovni prostori na   | 1.689.605,37 €|
|   |      |naslovu Beethovnova ulica |        |
|   |      |3 v Ljubljani, k.o. 1725- |        |
|   |      |Ajdovščina, št. stavbe  |        |
|   |      |434, št. dela stavbe 1, s |        |
|   |      |površino 1.970,73 m2,   |        |
|   |      |lastniški delež do 1/1,  |        |
|   |      |zasedeni, glede na rabo  |        |
|   |      |»stavbe javne uprave«.  |        |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|4e  |      |Poslovni prostori na   |  345.213,00 €|
|   |      |naslovu Zaloška cesta 65 |        |
|   |      |v Ljubljani, k.o. 1730-  |        |
|   |      |Moste, št. stavbe 1382,  |        |
|   |      |št. dela stavbe 1, s   |        |
|   |      |površino 313,83 m2,    |        |
|   |      |lastniški delež do 1/1,  |        |
|   |      |nezasedeni, glede na rabo |        |
|   |      |»stavbe javne uprave«.  |        |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|»Ministrstvo za |             |        |
|pravosodje«   |             |        |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|4f  |      |Poslovni prostori na   |  350.000,00 €|
|   |      |naslovu Ormoška cesta 3 v |        |
|   |      |Ljutomeru, k.o. 259-   |        |
|   |      |Ljutomer, št. stavbe 360, |        |
|   |      |št. dela stavbe 101, s  |        |
|   |      |površino 246,88 m2,    |        |
|   |      |lastniški delež do 1/1,  |        |
|   |      |nezasedeni, glede na rabo |        |
|   |      |»stavbe javne uprave«.  |        |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|4g  |      |Poslovni prostori na   | 1.050.000,00 €|
|   |      |naslovu Trstenjakova   |        |
|   |      |ulica 2a na Ptuju, k.o.  |        |
|   |      |400-Ptuj, št. stavbe   |        |
|   |      |2880, št. dela stavbe 1, |        |
|   |      |s površino 1116,00 m2,  |        |
|   |      |lastniški delež do 1/1,  |        |
|   |      |nezasedeni, glede na rabo |        |
|   |      |»stavbe javne uprave«.  |        |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|4h  |      |Poslovni prostori na   | 1.000.000,00 €|
|   |      |naslovu Partizanska cesta |        |
|   |      |1 v Lenartu, k.o. 532-  |        |
|   |      |Lenart v Slovenskih    |        |
|   |      |goricah, št. stavbe 833, |        |
|   |      |št. dela stavbe 1, s   |        |
|   |      |površino 1678,00 m2,   |        |
|   |      |lastniški delež do    |        |
|   |      |882/1000, nezasedeni,   |        |
|   |      |glede na rabo »stavbe za |        |
|   |      |druge storitvene     |        |
|   |      |dejavnosti«.       |        |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|4i  |      |Poslovni prostori na   | 1.000.000,00 €|
|   |      |naslovu Partizanska ulica |        |
|   |      |22 v Slovenski Bistrici, |        |
|   |      |k.o. 753-Slovenska    |        |
|   |      |Bistrica, št. stavbe 22, |        |
|   |      |št. dela stavbe 1, s   |        |
|   |      |površino 767,00 m2,    |        |
|   |      |lastniški delež do 1/1,  |        |
|   |      |nezasedeni, glede na rabo |        |
|   |      |»stavbe javne uprave«.  |        |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|4j  |      |Poslovni prostori na   |  475.000,00 €|
|   |      |naslovu Prešernova cesta |        |
|   |      |12 v Brežicah, k.o. 1300- |        |
|   |      |Brežice, št. stavbe 427, |        |
|   |      |št. dela stavbe 1, s   |        |
|   |      |površino 569,70 m2,    |        |
|   |      |lastniški delež do 1/1,  |        |
|   |      |nezasedeni, glede na rabo |        |
|   |      |»stavbe javne uprave«.  |        |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|4k  |      |Poslovni prostori na   | 1.400.000,00 €|
|   |      |naslovu Zaloška cesta 59 |        |
|   |      |v Ljubljani, k.o. 1730-  |        |
|   |      |Moste, št. stavbe 1386,  |        |
|   |      |št. dela stavbe 888, s  |        |
|   |      |površino 701,00 m2,    |        |
|   |      |lastniški delež do 1/1,  |        |
|   |      |zasedeni, glede na rabo  |        |
|   |      |»druge upravne in     |        |
|   |      |pisarniške stavbe«.    |        |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|4l  |      |Poslovni prostori na   |  494.260,00 €|
|   |      |naslovu Mali trg 6 v   |        |
|   |      |Ljubljani, k.o. 1737-   |        |
|   |      |Tabor, št. stavbe 782,  |        |
|   |      |št. dela stavbe 322, s  |        |
|   |      |površino 247,13 m2,    |        |
|   |      |lastniški delež do 1/1,  |        |
|   |      |zasedeni, glede na rabo  |        |
|   |      |»stavbe javne uprave«.  |        |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|»Davčna uprava  |             |        |
|RS«       |             |        |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|4m  |      |Poslovni prostori na   |  306.000,00 €|
|   |      |naslovu Meža 10 v     |        |
|   |      |Dravogradu, k.o. 829-   |        |
|   |      |Dravograd, št. stavbe   |        |
|   |      |844, št. dela stavbe 888, |        |
|   |      |s površino 361,70 m2,   |        |
|   |      |lastniški delež do 1/1,  |        |
|   |      |zasedeni, glede na rabo  |        |
|   |      |»stavbe javne uprave«.  |        |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|4n  |      |Poslovni prostori na   | 4.103.000,00 €|
|   |      |naslovu Ulica Gradnikove |        |
|   |      |Brigade 2 v Novi Gorici, |        |
|   |      |k.o. 2304-Nova Gorica,  |        |
|   |      |št. stavbe 337, št. dela |        |
|   |      |stavbe 1, s površino   |        |
|   |      |2.677,00 m2 , lastniški  |        |
|   |      |delež do 1/1, zasedeni,  |        |
|   |      |glede na rabo »stavbe   |        |
|   |      |javne uprave«.      |        |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
V rubriki »ZEMLJIŠČA« se pri upravljavcu »Ministrstvo za obrambo« za nepremičnino z zaporedno številko 10 dodajo zemljišča z zaporednimi številkami od 11 do 26 z naslednjimi podatki:
+-----+----------+---------------------------+---------------+
|11  |     |k.o. 1310-Nova vas, parc. |  301.000,00 €|
|   |     |št. 2069/1 površina    |        |
|   |     |16.862,00 m2, lastniški  |        |
|   |     |delež: do 1/1, ni v    |        |
|   |     |uporabi, ni obremenjeno s |        |
|   |     |stavbno pravico, raba   |        |
|   |     |»dvorišče«, »poslovna   |        |
|   |     |stavba«.          |        |
+-----+----------+---------------------------+---------------+
|12  |     |k.o. 1310-Nova vas, parc. |  300.000,00 €|
|   |     |št. 2069/2 površina    |        |
|   |     |8.666,00 m2, lastniški   |        |
|   |     |delež: do 1/1, ni v    |        |
|   |     |uporabi, ni obremenjeno s |        |
|   |     |stavbno pravico, raba   |        |
|   |     |»dvorišče«.        |        |
+-----+----------+---------------------------+---------------+
|13  |     |k.o. 1310-Nova vas, parc. |  300.000,00 €|
|   |     |št. 2071 površina 5.241,00 |        |
|   |     |m2, lastniški delež: do  |        |
|   |     |1/1, ni v uporabi, ni   |        |
|   |     |obremenjeno s stavbno   |        |
|   |     |pravico, raba »poslovna  |        |
|   |     |stavba«.          |        |
+-----+----------+---------------------------+---------------+
|14  |     |k.o. 1310-Nova vas, parc. |  300.000,00 €|
|   |     |št. 2072, površina     |        |
|   |     |1.966,00 m2, lastniški   |        |
|   |     |delež: do 1/1, ni v    |        |
|   |     |uporabi, ni obremenjeno s |        |
|   |     |stavbno pravico, raba   |        |
|   |     |»poslovna stavba«.     |        |
+-----+----------+---------------------------+---------------+
|15  |     |k.o. 1310-Nova vas, parc. |  800.000,00 €|
|   |     |št. 2096/1, površina    |        |
|   |     |4.584,00 m2, lastniški   |        |
|   |     |delež: do 1/1, ni v    |        |
|   |     |uporabi, ni obremenjeno s |        |
|   |     |stavbno pravico, raba   |        |
|   |     |»dvorišče«, »poslovna   |        |
|   |     |stavba«.          |        |
+-----+----------+---------------------------+---------------+
|16  |     |k.o. 1625-Ribnica, parc.  |  300.000,00 €|
|   |     |št. 12/1, površina     |        |
|   |     |1.858,00 m2, lastniški   |        |
|   |     |delež: do 1/1, ni v    |        |
|   |     |uporabi, ni obremenjeno s |        |
|   |     |stavbno pravico, raba   |        |
|   |     |»dvorišče«, »poslovna   |        |
|   |     |stavba«.          |        |
+-----+----------+---------------------------+---------------+
|17  |     |k.o. 1625-Ribnica, parc.  |  300.000,00 €|
|   |     |št. 9/2, površina 1.528,00 |        |
|   |     |m2, lastniški delež: do  |        |
|   |     |1/1, ni v uporabi, ni   |        |
|   |     |obremenjeno s stavbno   |        |
|   |     |pravico, raba »dvorišče«, |        |
|   |     |»poslovna stavba«.     |        |
+-----+----------+---------------------------+---------------+
|18  |     |k.o. 1754-Šentvid nad   |  450.000,00 €|
|   |     |Ljubljano, parc. št. 480/1 |        |
|   |     |površina 2.848,00 m2 ,   |        |
|   |     |lastniški delež: do 1/1,  |        |
|   |     |ni v uporabi, ni      |        |
|   |     |obremenjeno s stavbno   |        |
|   |     |pravico, raba »dvorišče«, |        |
|   |     |»poslovna stavba«.     |        |
+-----+----------+---------------------------+---------------+
|19  |     |k.o. 1783-Grosuplje-    |  300.000,00 €|
|   |     |naselje, parc. št. 1255/5 |        |
|   |     |površina 4.388,00 m2,   |        |
|   |     |lastniški delež: do 1/1,  |        |
|   |     |ni v uporabi, ni      |        |
|   |     |obremenjeno s stavbno   |        |
|   |     |pravico, raba »dvorišče«, |        |
|   |     |»poslovna stavba«.     |        |
+-----+----------+---------------------------+---------------+
|20  |     |k.o. 1783-Grosuplje-    |  300.000,00 €|
|   |     |naselje, parc. št. 1255/6 |        |
|   |     |površina 2.454,00 m2,   |        |
|   |     |lastniški delež: do 1/1,  |        |
|   |     |ni v uporabi, ni      |        |
|   |     |obremenjeno s stavbno   |        |
|   |     |pravico, raba »dvorišče«, |        |
|   |     |»poslovna stavba«.     |        |
+-----+----------+---------------------------+---------------+
|21  |     |k.o. 2001-Stara Vrhnika,  |  320.000,00 €|
|   |     |parc. št. 2103/1 površina |        |
|   |     |9.146,00 m2, lastniški   |        |
|   |     |delež: do 1/1, ni v    |        |
|   |     |uporabi, ni obremenjeno s |        |
|   |     |stavbno pravico, raba   |        |
|   |     |»njiva«.          |        |
+-----+----------+---------------------------+---------------+
|22  |     |k.o. 2035-Škofja Loka,   |  357.319,89 €|
|   |     |parc. št. 323/1 površina  |        |
|   |     |38.997,00 m2, lastniški  |        |
|   |     |delež: do 1/1, v uporabi, |        |
|   |     |ni obremenjeno s stavbno  |        |
|   |     |pravico, raba »neplodno«, |        |
|   |     |»poslovna stavba«.     |        |
+-----+----------+---------------------------+---------------+
|23  |     |k.o. 2101-Rupa, parc. št. |  861.821,58 €|
|   |     |212/3 površina 9.210,00  |        |
|   |     |m2, lastniški delež: do  |        |
|   |     |1/1, ni v uporabi, ni   |        |
|   |     |obremenjeno s stavbno   |        |
|   |     |pravico, raba »dvorišče«. |        |
+-----+----------+---------------------------+---------------+
|24  |     |k.o. 2392-Ajdovščina,   |  350.000,00 €|
|   |     |parc. št. 1252/23 površina |        |
|   |     |6.686,00 m2, lastniški   |        |
|   |     |delež: do 1/1, ni v    |        |
|   |     |uporabi, ni obremenjeno s |        |
|   |     |stavbno pravico, raba   |        |
|   |     |»dvorišče«.        |        |
+-----+----------+---------------------------+---------------+
|25  |     |k.o. 2524-Trnovo, parc.  |  651.765,84 €|
|   |     |št. 825/114 površina    |        |
|   |     |6.736,00 m2, lastniški   |        |
|   |     |delež: do 1/1, ni v    |        |
|   |     |uporabi, ni obremenjeno s |        |
|   |     |stavbno pravico, raba   |        |
|   |     |»dvorišče«.        |        |
+-----+----------+---------------------------+---------------+
|26  |     |k.o. 2524-Trnovo, parc.  |  887.469,76 €|
|   |     |št. 825/5 površina     |        |
|   |     |9.172,00 m2, lastniški   |        |
|   |     |delež: do 1/1, ni v    |        |
|   |     |uporabi, ni obremenjeno s |        |
|   |     |stavbno pravico, raba   |        |
|   |     |»dvorišče«.        |        |
+-----+----------+---------------------------+---------------+
V rubriki »ZEMLJIŠČA« se nadalje dodajo novi upravljavci »Ministrstvo za javno upravo«, Ministrstvo za notranje zadeve«, »Ministrstvo za pravosodje«, »Ministrstvo za šolstvo in šport«, »Univerzitetni klinični center Ljubljana«, »Psihiatrična klinika Ljubljana« in »Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije« ter pri njih zemljišča z zaporednimi številkami od 27 do 65, z naslednjimi podatki:
+-----------------+--------------------------+---------------+
|»Ministrstvo za |             |        |
|javno upravo«  |             |        |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|27  |      |k.o. 753-Slovenska    |  917.147,00 €|
|   |      |Bistrica, parc. št.    |        |
|   |      |1660/74 površina     |        |
|   |      |11.911,00 m2, lastniški  |        |
|   |      |delež: do 1/1, ni v    |        |
|   |      |uporabi, ni obremenjeno s |        |
|   |      |stavbno pravico, raba   |        |
|   |      |»njiva«.         |        |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|28  |      |k.o. 753-Slovenska    |  443.212,00 €|
|   |      |Bistrica, parc. št.    |        |
|   |      |1660/70 površina 5.756,00 |        |
|   |      |m2, lastniški delež: do  |        |
|   |      |1/1, ni v uporabi, ni   |        |
|   |      |obremenjeno s stavbno   |        |
|   |      |pravico, raba »njiva«.  |        |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|29  |      |k.o. 753-Slovenska    |  444.675,00 €|
|   |      |Bistrica, parc. št.    |        |
|   |      |1660/66 površina 5.775,00 |        |
|   |      |m2, lastniški delež: do  |        |
|   |      |1/1, ni v uporabi, ni   |        |
|   |      |obremenjeno s stavbno   |        |
|   |      |pravico, raba »njiva«.  |        |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|30  |      |k.o. 753-Slovenska    |  446.215,00 €|
|   |      |Bistrica, parc. št.    |        |
|   |      |1660/73 površina 5.795,00 |        |
|   |      |m2, lastniški delež: do  |        |
|   |      |1/1, ni v uporabi, ni   |        |
|   |      |obremenjeno s stavbno   |        |
|   |      |pravico, raba »njiva«.  |        |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|31  |      |k.o. 753-Slovenska    |  443.212,00 €|
|   |      |Bistrica, parc. št.    |        |
|   |      |1660/69 površina 5.756,00 |        |
|   |      |m2, lastniški delež: do  |        |
|   |      |1/1, ni v uporabi, ni   |        |
|   |      |obremenjeno s stavbno   |        |
|   |      |pravico, raba »njiva«.  |        |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|32  |      |k.o. 2316-Vrtojba, parc. |  700.000,00 €|
|   |      |št. 10/1 površina     |        |
|   |      |10.055,00 m2, lastniški  |        |
|   |      |delež: do 1/1, ni v    |        |
|   |      |uporabi, ni obremenjeno s |        |
|   |      |stavbno pravico, raba   |        |
|   |      |»parkirišče«.       |        |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|33  |      |k.o. 2316-Vrtojba, parc. | 1.100.000,00 €|
|   |      |št. 43/2 površina     |        |
|   |      |16.563,00 m2, lastniški  |        |
|   |      |delež: do 1/1, ni v    |        |
|   |      |uporabi, ni obremenjeno s |        |
|   |      |stavbno pravico, raba   |        |
|   |      |»parkirišče«.       |        |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|»Ministrstvo za |             |        |
|notranje zadeve« |             |        |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|34  |      |k.o. 1316-Stara Vas,   |  446.208,00 €|
|   |      |parc. št. 160/3 površina |        |
|   |      |18.592,00 m2, lastniški  |        |
|   |      |delež: do 79/100, ni v  |        |
|   |      |uporabi, ni obremenjeno s |        |
|   |      |stavbno pravico, raba   |        |
|   |      |»zelenica«, »funkcionalni |        |
|   |      |objekt«, »poslovna    |        |
|   |      |stavba«.         |        |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|35  |      |k.o. 753-Slovenska    |  500.000,00 €|
|   |      |Bistrica, parc. št.    |        |
|   |      |1660/107 površina     |        |
|   |      |8.287,00 m2, lastniški  |        |
|   |      |delež: do 1/1, ni v    |        |
|   |      |uporabi, ni obremenjeno s |        |
|   |      |stavbno pravico, raba   |        |
|   |      |»njiva«.         |        |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|36  |      |k.o. 1083-Bukovžlak,   |  322.369,60 €|
|   |      |parc. št. 628/13 površina |        |
|   |      |28.783,00 m2, lastniški  |        |
|   |      |delež: do 1/1, ni v    |        |
|   |      |uporabi, ni obremenjeno s |        |
|   |      |stavbno pravico, raba   |        |
|   |      |»gozd«.          |        |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|37  |      |k.o. 1725-Ajdovščina,   | 1.651.500,00 €|
|   |      |parc. št. 2742 površina  |        |
|   |      |1.101,00 m2, lastniški  |        |
|   |      |delež: do 1/1, v uporabi, |        |
|   |      |ni obremenjeno s stavbno |        |
|   |      |pravico, raba »poslovna  |        |
|   |      |stavba«.         |        |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|38  |      |k.o. 1725-Ajdovščina,   |  417.000,00 €|
|   |      |parc. št. 2741 površina  |        |
|   |      |278,00 m2, lastniški   |        |
|   |      |delež: do 1/1, v uporabi, |        |
|   |      |ni obremenjeno s stavbno |        |
|   |      |pravico, raba »dvorišče«. |        |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|39  |      |k.o. 1725-Ajdovščina,   |  603.600,00 €|
|   |      |parc. št. 2899 površina  |        |
|   |      |503,00 m2, lastniški   |        |
|   |      |delež: do 1/1, v uporabi, |        |
|   |      |ni obremenjeno s stavbno |        |
|   |      |pravico, raba »dvorišče«, |        |
|   |      |»poslovna stavba«.    |        |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|»Ministrstvo za |             |        |
|pravosodje«   |             |        |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|40  |      |k.o. 259-Ljutomer, parc. |  350.000,00 €|
|   |      |št. 2343/2 površina    |        |
|   |      |575,00 m2, lastniški   |        |
|   |      |delež: do 1/1, ni v    |        |
|   |      |uporabi, ni obremenjeno s |        |
|   |      |stavbno pravico, raba   |        |
|   |      |»stanovanjska stavba-   |        |
|   |      |stavbišče«.        |        |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|41  |      |k.o. 753-Slovenska    | 1.000.000,00 €|
|   |      |Bistrica, parc. št. 1314 |        |
|   |      |površina 549,00 m2,    |        |
|   |      |lastniški delež: do 1/1, |        |
|   |      |ni v uporabi, ni     |        |
|   |      |obremenjeno s stavbno   |        |
|   |      |pravico, raba »dvorišče«, |        |
|   |      |»poslovna stavba«.    |        |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|42  |      |k.o. 1700-Ig, parc. št.  |  426.140,00 €|
|   |      |1875 površina 85.228,00  |        |
|   |      |m2, lastniški delež: do  |        |
|   |      |1/1, ni v uporabi, ni   |        |
|   |      |obremenjeno s stavbno   |        |
|   |      |pravico, raba »pašnik«,  |        |
|   |      |»gozd«.          |        |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|43  |      |k.o. 1700-Ig, parc. št.  |  552.220,00 €|
|   |      |415/66 površina      |        |
|   |      |110.444,00 m2, lastniški |        |
|   |      |delež: do 1/1, ni v    |        |
|   |      |uporabi, ni obremenjeno s |        |
|   |      |stavbno pravico, raba   |        |
|   |      |»barjanski travnik«.   |        |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|44  |      |k.o. 1700-Ig, parc. št.  |  448.045,00 €|
|   |      |415/67 površina 89.609,00 |        |
|   |      |m2, lastniški delež: do  |        |
|   |      |1/1, ni v uporabi, ni   |        |
|   |      |obremenjeno s stavbno   |        |
|   |      |pravico, raba »barjanski |        |
|   |      |travnik«.         |        |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|45  |      |k.o. 1700-Ig, parc. št.  |  376.430,00 €|
|   |      |1864/1 površina 75.286,00 |        |
|   |      |m2, lastniški delež: do  |        |
|   |      |1/1, ni v uporabi, ni   |        |
|   |      |obremenjeno s stavbno   |        |
|   |      |pravico, raba »njiva«.  |        |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|46  |      |k.o. 1700-Ig, parc. št.  |  617.500,00 €|
|   |      |1872/2 površina 6.175,00 |        |
|   |      |m2, lastniški delež: do  |        |
|   |      |1/1, ni v uporabi, ni   |        |
|   |      |obremenjeno s stavbno   |        |
|   |      |pravico, raba »stavba«.  |        |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|47  |      |k.o. 1725-Ajdovščina,   |  390.000,00 €|
|   |      |parc. št. 2910 površina  |        |
|   |      |281,00 m2, lastniški   |        |
|   |      |delež: do 1/1, ni v    |        |
|   |      |uporabi, ni obremenjeno s |        |
|   |      |stavbno pravico, raba   |        |
|   |      |»dvorišče«, »funkcionalni |        |
|   |      |objekt«.         |        |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|48  |      |k.o. 1727-Poljansko    |  668.000,00 €|
|   |      |predmestje, parc. št.   |        |
|   |      |21/11 površina 835,00 m2, |        |
|   |      |lastniški delež: do 1/1, |        |
|   |      |v uporabi, ni obremenjeno |        |
|   |      |s stavbno pravico, raba  |        |
|   |      |»stavba«.         |        |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|49  |      |k.o. 1727-Poljansko    |  468.800,00 €|
|   |      |predmestje, parc. št.   |        |
|   |      |21/13 površina 586,00 m2, |        |
|   |      |lastniški delež: do 1/1, |        |
|   |      |v uporabi, ni obremenjeno |        |
|   |      |s stavbno pravico, raba  |        |
|   |      |»stavba«.         |        |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|50  |      |k.o. 1727-Poljansko    |  455.200,00 €|
|   |      |predmestje, parc. št.   |        |
|   |      |21/9 površina 569,00 m2, |        |
|   |      |lastniški delež: do 1/1, |        |
|   |      |v uporabi, ni obremenjeno |        |
|   |      |s stavbno pravico, raba  |        |
|   |      |»stavba«.         |        |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|51  |      |k.o. 1727-Poljansko    |  880.800,00 €|
|   |      |predmestje, parc. št.   |        |
|   |      |21/10 površina 1.101,00  |        |
|   |      |m2 , lastniški delež: do |        |
|   |      |1/1, v uporabi, ni    |        |
|   |      |obremenjeno s stavbno   |        |
|   |      |pravico, raba »travnik«. |        |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|52  |      |k.o. 1727-Poljansko    | 1.008.000,00 €|
|   |      |predmestje, parc. št.   |        |
|   |      |27/2 površina 1.260,00  |        |
|   |      |m2 , lastniški delež: do |        |
|   |      |1/1, v uporabi, ni    |        |
|   |      |obremenjeno s stavbno   |        |
|   |      |pravico, raba »dvorišče«. |        |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|53  |      |k.o. 1727-Poljansko    | 2.804.000,00 €|
|   |      |predmestje, parc. št.   |        |
|   |      |21/14 površina 3.505,00  |        |
|   |      |m2 , lastniški delež: do |        |
|   |      |1/1, v uporabi, ni    |        |
|   |      |obremenjeno s stavbno   |        |
|   |      |pravico, raba »dvorišče«. |        |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|54  |      |k.o. 1727-Poljansko    |  354.400,00 €|
|   |      |predmestje, parc. št.   |        |
|   |      |27/3 površina 443,00 m2, |        |
|   |      |lastniški delež: do 1/1, |        |
|   |      |v uporabi, ni obremenjeno |        |
|   |      |s stavbno pravico, raba  |        |
|   |      |»travnik«, »poslovna   |        |
|   |      |stavba«.         |        |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|55  |      |k.o. 1727-Poljansko    | 2.126.400,00 €|
|   |      |predmestje, parc. št.   |        |
|   |      |35/2 površina 2.658,00  |        |
|   |      |m2 , lastniški delež: do |        |
|   |      |1/1, v uporabi, ni    |        |
|   |      |obremenjeno s stavbno   |        |
|   |      |pravico, raba »dvorišče«, |        |
|   |      |»garaža«.         |        |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|56  |      |k.o. 1727-Poljansko    | 3.509.600,00 €|
|   |      |predmestje, parc. št. 36 |        |
|   |      |površina 4.387,00 m2,   |        |
|   |      |lastniški delež: do 1/1, |        |
|   |      |v uporabi, ni obremenjeno |        |
|   |      |s stavbno pravico, raba  |        |
|   |      |»njiva«.         |        |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|57  |      |k.o. 1730-Moste, parc.  | 1.400.000,00 €|
|   |      |št. 983/6 površina 642,00 |        |
|   |      |m2, lastniški delež: do  |        |
|   |      |1/2, v uporabi, ni    |        |
|   |      |obremenjeno s stavbno   |        |
|   |      |pravico, raba »stavba«.  |        |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|58  |      |k.o. 1737-Tabor, parc.  | 2.500.000,00 €|
|   |      |št. 2619 površina 346,00 |        |
|   |      |m2, lastniški delež: do  |        |
|   |      |2411/10000, v uporabi, ni |        |
|   |      |obremenjeno s stavbno   |        |
|   |      |pravico, raba       |        |
|   |      |»stanovanjska stavba«.  |        |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|59  |      |k.o. 1737-Tabor, parc.  | 1.030.000,00 €|
|   |      |št. 2457 površina 460,00 |        |
|   |      |m2, lastniški delež: do  |        |
|   |      |1/5, v uporabi, ni    |        |
|   |      |obremenjeno s stavbno   |        |
|   |      |pravico, raba »dvorišče«, |        |
|   |      |»poslovna stavba«.    |        |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|60  |      |k.o. 1737-Tabor, parc.  | 1.026.000,00 €|
|   |      |št. 2378 površina     |        |
|   |      |1.850,00 m2, lastniški  |        |
|   |      |delež: do 1/29, ni v   |        |
|   |      |uporabi, ni obremenjeno s |        |
|   |      |stavbno pravico, raba   |        |
|   |      |»stanovanjska stavba«.  |        |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|»Ministrstvo za |             |        |
|šolstvo in    |             |        |
|šport«      |             |        |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|61  |      |k.o. 105-Murska Sobota,  |  500.000,00 €|
|   |      |parc. št. 335 površina  |        |
|   |      |1.493,00 m2, lastniški  |        |
|   |      |delež: do 1/1, v uporabi, |        |
|   |      |ni obremenjeno s stavbno |        |
|   |      |pravico, raba »dvorišče«, |        |
|   |      |»stanovanjska stavba«.  |        |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|»Univerzitetni  |             |        |
|klinični center |             |        |
|Ljubljana«    |             |        |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|62  |      |k.o. 1727-Poljansko    |  527.735,85 €|
|   |      |predmestje, parc. št. 301 |        |
|   |      |površina 1.744,00 m2 ,  |        |
|   |      |lastniški delež: do 1/1, |        |
|   |      |v uporabi, ni obremenjeno |        |
|   |      |s stavbno pravico, raba  |        |
|   |      |»dvorišče«, »poslovna   |        |
|   |      |stavba«.         |        |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|63  |      |k.o. 1737-Tabor, parc.  | 1.471.845,29 €|
|   |      |št. 3641 površina     |        |
|   |      |3.564,00 m2, lastniški  |        |
|   |      |delež: do 1/1, v uporabi, |        |
|   |      |ni obremenjeno s stavbno |        |
|   |      |pravico, raba »poslovna  |        |
|   |      |stavba«.         |        |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|»Inštitut za   |             |        |
|hmeljarstvo in  |             |        |
|pivovarstvo   |             |        |
|Slovenije«    |             |        |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|64  |      |k.o. 996-Žalec, parc. št. | 1.000.000,00 €|
|   |      |2055/4 površina 646,00  |        |
|   |      |m2, lastniški delež: do  |        |
|   |      |1/1, v uporabi, ni    |        |
|   |      |obremenjeno s stavbno   |        |
|   |      |pravico, raba »poslovna  |        |
|   |      |stavba«.         |        |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
Tabeli se doda rubrika »STANOVANJA«, v katero se vpišeta upravljavca »Ministrstvo za kulturo« in »Ministrstvo za javno upravo«, pri njiju pa nepremičnini z zaporednima številkama 65 in 66, z naslednjimi podatki:
+-----------------+--------------------------+---------------+
|»Ministrstvo za |             |        |
|kulturo«     |             |        |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|65  |      |Stanovanjska stavba na  |  770.000,00 €|
|   |      |naslovu Cesta 27. aprila |        |
|   |      |47 v Ljubljani, št.    |        |
|   |      |stavbe 50, št. dela    |        |
|   |      |stavbe 1, površina 450,00 |        |
|   |      |m2 in lopa – garaža, št. |        |
|   |      |stavbe 58, št. dela    |        |
|   |      |stavbe 1, površina 42 m2, |        |
|   |      |oboje k.o. 2679-Gradišče |        |
|   |      |II, lastniški delež do  |        |
|   |      |1/1, delno zasedeno    |        |
|   |      |(kletno stanovanje), raba |        |
|   |      |»stanovanjska stavba«.  |        |
|   |      |Javna kulturna      |        |
|   |      |infrastruktura,      |        |
|   |      |razglašena dne 7. 2.   |        |
|   |      |2007.           |        |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|»Ministrstvo za |             |        |
|javno upravo«  |             |        |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
|66  |      |Počitniška hiša na    |  500.000,00 €|
|   |      |Hrvaškem, na naslovu   |        |
|   |      |Ulica Matije Vlačića   |        |
|   |      |Ilirika 12 v Novigradu,  |        |
|   |      |k.o. 301949-Novigrad, št. |        |
|   |      |stavbe in št. dela stavbe |        |
|   |      |nista znani, površina   |        |
|   |      |446,00 m2, lastniški   |        |
|   |      |delež do 1/1, nezasedeno, |        |
|   |      |raba »počitniška hiša«.  |        |
+-----+-----------+--------------------------+---------------+
V tabeli se skupna orientacijska vrednost spremeni tako, da se vrednost »12.972.057 EUR« nadomesti z vrednostjo »79.673.635,24 EUR«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-02/09-9/7
Ljubljana, dne 26. marca 2009
EPA 225-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost