Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2009 z dne 23. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2009 z dne 23. 3. 2009

Kazalo

924. Odlok o dopolnitvah odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Puconci, stran 2933.

Na podlagi 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo), 3., 4., 17. in 57.b člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 70/06 in 115/06), 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2), 3. in 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Puconci (Občan, št. 4/97) in 16. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB1) je Občinski svet Občine Puconci na 22. redni seji dne 5. 3. 2009 sprejel
O D L O K
o dopolnitvah odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Puconci
1. člen
Dopolni se Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Puconci (Uradni list RS, št. 38/07; v nadaljevanju: odlok).
2. člen
Dopolni se prvi odstavek 28. člena odloka tako, da se pred številko 8 doda številka 5, pika in vejica, tako, da se v celoti glasi: »Z globo 500 EUR se kaznuje gospodarsko družbo oziroma drugo pravno osebo ali podjetnika posameznika, če krši določila 5., 8., 10., 14., 15., 16., 17., 19. člena odloka.«
3. člen
Dopolni se 29. člen odloka tako, da se pred številko 8 doda številka 5, pika in vejica, tako, da se 29. člen v celoti glasi: »Kdor stori prekršek iz 5., 8., 10., 14., 15., 16., 17. in 19. člena je dolžan poravnati materialne stroške, ki nastanejo zaradi kršenja navedenih določil.«
4. člen
Dopolnitve odloka začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2007
Puconci, dne 5. marca 2009
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti