Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2009 z dne 23. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2009 z dne 23. 3. 2009

Kazalo

923. Odlok o prenosu nalog ugotavljanja in odločanja o upravičenosti do plačila prispevka za osnovno zdravstveno zavarovanje na Center za socialno delo Murska Sobota, stran 2932.

Na podlagi 21. in 50.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08 – ZLS-O), 15. člena drugega odstavka 25. točke Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – prečiščeno besedilo in 76/08), 16. člen Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB1) in 1. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB2, 106/06 – ZUS1, 126/07 – ZUP-E, 65/08 – ZUP-F) je Občinski svet Občine Puconci na 22. redni seji dne 5. 3. 2009 sprejel
O D L O K
o prenosu nalog ugotavljanja in odločanja o upravičenosti do plačila prispevka za osnovno zdravstveno zavarovanje na Center za socialno delo Murska Sobota
I. DOLOČILA ODLOKA
1. člen
S tem odlokom se prenaša naloge ugotavljanja in odločanja o upravičenosti do osnovnega zdravstvenega zavarovanja na Center za socialno delo Murska Sobota.
2. člen
Center za socialno delo bo za potrebe Občine Puconci opravljal strokovna dela in naloge na področju:
– osnovnega zdravstvenega zavarovanja občanov po 21. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06, 91/07 in 76/08).
3. člen
Center za socialno delo bo na področju osnovnega zdravstvenega zavarovanja občanov, ki izpolnjujejo dohodkovne pogojev po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Pravilniku o merilih za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premoženja občanov za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje opravljal naslednje naloge:
– ugotovitveni postopek,
– izdaja odločbe na prvi stopnji,
– vročanje odločbe,
– revizija zavarovancev,
– prijava v zavarovanje,
– spremembe med zavarovanjem,
– odjava zavarovanja,
– posredovanje mesečnih poročil občini o zavarovancih in o številu zavarovancev.
4. člen
Finančne obveznosti Občine Puconci, ki jih bo imela do Centra za socialno delo Murska Sobota v zvezi z ugotavljanjem upravičenosti do osnovnega zdravstvenega zavarovanja, bosta Občina Puconci in Center za socialno delo Murska Sobota uredila s pogodbo.
5. člen
Zoper odločbo prve stopnje je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan Občine Puconci.
II. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
6. člen
Ta odlok sprejme Občinski svet Občine Puconci in začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 180-0004/2009
Puconci, dne 5. marca 2009
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti