Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2009 z dne 23. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2009 z dne 23. 3. 2009

Kazalo

915. Odlok o prenosu nalog ugotavljanja in odločanja o upravičenosti do osnovnega zdravstvenega zavarovanja na Center za socialno delo Murska Sobota, stran 2916.

Na podlagi 21. in 50.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in 76/08), tretjega odstavka 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – UPB3, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 71/08 in 76/08), 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 1. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB2, 105/06 – ZUS1, 126/07 in 65/08) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 20. seji dne 12. marca 2009 sprejel
O D L O K
o prenosu nalog ugotavljanja in odločanja o upravičenosti do osnovnega zdravstvenega zavarovanja na Center za socialno delo Murska Sobota
I. DOLOČILA ODLOKA
1. člen
S tem odlokom se prenaša naloge ugotavljanja in odločanja o upravičenosti do osnovnega zdravstvenega zavarovanja na Center za socialno delo Murska Sobota.
2. člen
Center za socialno delo bo za potrebe Mestne občine Murska Sobota opravljal strokovna dela in naloge na področju:
– osnovno zdravstveno zavarovanje občanov po 21. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – UPB3, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 71/08 in 76/08).
3. člen
Center za socialno delo bo na področju osnovnega zdravstvenega zavarovanja občanov, ki izpolnjujejo dohodkovne pogojev po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Pravilniku o merilih za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premoženja občanov za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje opravljal naslednje naloge:
– ugotovitveni postopek,
– izdajo odločbe na prvi stopnji,
– vročanje odločbe,
– revizijo zavarovancev,
– prijavo v zavarovanje,
– spremembe med zavarovanjem,
– odjavo zavarovanja,
– posredovanje mesečnih poročil občini o zavarovancih in o številu zavarovancev.
4. člen
Drugostopenjski organ, to je organ v primeru pritožbe na prvostopenjsko odločbo, je župan Mestne občine Murska Sobota.
5. člen
Finančne obveznosti Mestne občine Murska Sobota, ki jih bo imel Center za socialno delo Murska Sobota v zvezi z ugotavljanjem upravičenosti do osnovnega zdravstvenega zavarovanja, bosta Mestna občina Murska Sobota in Center za socialno delo Murska Sobota uredila s pogodbo.
II. KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0007/2009
Murska Sobota, dne 12. marca 2009
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti