Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2009 z dne 23. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2009 z dne 23. 3. 2009

Kazalo

913. Sklep o zamenjavi nepremičnine parc. št. 2303/33, k.o. Veliki Trn za nepremičnini parc. št. 2315/15 in parc. št. 2164/3, k.o. Veliki Trn in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah, stran 2915.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS in 76/08) in 16. člena Statuta občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet občine Krško na 29. seji dne 12. 3. 2009 sprejel
S K L E P
o zamenjavi nepremičnine parc. št. 2303/33, k.o. Veliki Trn za nepremičnini parc. št. 2315/15 in parc. št. 2164/3, k.o. Veliki Trn in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
I.
Nepremičnina parc. št. 2303/33 – gozd v izmeri 20 00 m2 vpisana v zemljiškoknjižni vložek št. 1628, k.o. Veliki Trn, ki je v lasti Občine Krško v deležu do celote se zamenja za nepremičnini parc. št. 2315/15 – gozd v izmeri 6 97 m2 in parc. št. 2164/3 – travnik v izmeri 3 11 m2, ki sta vpisani v zemljiškoknjižni vložek št. 1544, k.o. Veliki Trn in sta v deležu do celote v lasti Češnjevar Jožefa, Lomno 10, Krško, ter sta bili uporabljeni pri izgradnji cestnega telesa, ki je kategorizirano pod št. LC 191152: Veliki Trn – Arto, in sicer v skladu z Odlokom o kategorizaciji cest v občini Krško (Uradni list RS, št. 68/04).
II.
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško, se na nepremičninah parc. št. 2315/15 in parc. št. 2164/3, k.o. Veliki Trn, ustanovi javno dobro v lasti Občine Krško.
III.
Nepremičnine je v mesecu novembru 2008 ocenil sodni cenilec za kmetijstvo Kranjc Rafko, Presladol 62a, Brestanica, in določil kupnine za zamenjavo nepremičnin, ki v neto znesku za nepremičnino parc. št. 2303/33, k.o. Veliki Trn znaša 1.080,00 EUR, za nepremičnino parc. št. 2315/15, k.o. Veliki Trn 787,61 EUR in za nepremičnino parc. št. 2164/3, k.o. Veliki Trn 632,57 EUR pri čemer bo razlika v vrednosti med nepremičninami, ki bodo predmet menjave, doplačana v denarju.
IV.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
Št. 464-58/2003-O506
Krško, dne 12. marca 2009
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti