Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2009 z dne 23. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2009 z dne 23. 3. 2009

Kazalo

912. Sklep o zamenjavi nepremičnine parc. št. 396/3, k.o. Stranje za nepremičnine parc. št. 395/5, parc. št. 395/6 in parc. št. 399/8, k.o. Stranje in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah, stran 2915.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS in 76/08) in 16. člena Statuta občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet občine Krško na 29. seji dne 12. 3. 2009 sprejel
S K L E P
o zamenjavi nepremičnine parc. št. 396/3, k.o. Stranje za nepremičnine parc. št. 395/5, parc. št. 395/6 in parc. št. 399/8, k.o. Stranje in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
I.
Nepremičnina parc. št. 396/3 – travnik v izmeri 1 22 00 m2, gozd v izmeri 20 45 m2 in gozd v izmeri 67 40 m2 vpisana v zemljiškoknjižni vložek št. 107, k.o. Stranje, ki je v lasti Občine Krško v deležu do celote se zamenja za nepremičnine parc. št. 395/5 – pot v izmeri 3 59 m2 in parc. št. 395/6 – pot v izmeri 5 52 m2, ki sta vpisani v zemljiškoknjižni vložek št. 96, k.o. Stranje in nepremičnino parc. št. 399/8 – pot v izmeri 1 31 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižni vložek št. 13, k.o. Stranje in so v deležu do celote v lasti Kink Jožeta, Dovško 20, Senovo, ter so bile v delu uporabljene pri izgradnji cestnega telesa, ki je kategorizirano pod št. J2 691037: Odcep Povše, in sicer v skladu z Odlokom o kategorizaciji cest v občini Krško (Uradni list RS, št. 68/04).
II.
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško, se na nepremičninah parc. št. 395/5, parc. št. 395/6 in parc. št. 399/8, k.o. Stranje, ustanovi javno dobro v lasti Občine Krško.
III.
Nepremičnine je v mesecu oktobru 2008 ocenil sodni cenilec za kmetijstvo Kranjc Rafko, Presladol 62a, Brestanica, in določil kupnine za zamenjavo nepremičnin, ki v neto znesku za nepremičnino parc.št. 396/3, k.o. Stranje znaša 7.462,28 EUR, za nepremičnino parc.št. 395/5, k.o. Stranej 846,52 EUR, za parc.št. 395/6, k.o. Stranje 650,81 EUR in za parc.št. 399/8, k.o. Stranje 154,45 EUR pri čemer bo razlika v vrednosti med nepremičninami, ki bodo predmet menjave, doplačana v denarju.
IV.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
Št. 465-28/2003-O506
Krško, dne 12. marca 2009
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti