Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2009 z dne 23. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2009 z dne 23. 3. 2009

Kazalo

911. Sklep o zamenjavi nepremičnine parc. št. 713/24, k.o. Senovo za nepremičnine parc. št. 348/2, parc. št. 348/3 in parc. št. 348/5, k.o. Senovo in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah, stran 2914.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS in 76/08) in 16. člena Statuta občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet občine Krško na 29. seji dne 12. 3. 2009 sprejel
S K L E P
o zamenjavi nepremičnine parc. št. 713/24, k.o. Senovo za nepremičnine parc. št. 348/2, parc. št. 348/3 in parc. št. 348/5, k.o. Senovo in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
I.
Nepremičnina parc. št. 713/24 – neplodno v izmeri 16 m2 vpisana v zemljiškoknjižni vložek št. 74, k.o. Senovo, ki je v lasti Občine Krško v deležu do celote se zamenja za nepremičnine parc. št. 348/2 – travnik v izmeri 70 m2, parc. št. 348/3 – travnik v izmeri 13 m2 in parc. št. 348/5 – travnik v izmeri 5 m2, ki so vpisane v zemljiškoknjižni vložek št. 26, k.o. Senovo in so v deležu do celote v lasti Prah Ivana in Marije, Pot na Armes 5, Senovo, ter so bile uporabljene pri izgradnji cestnega telesa, ki je kategorizirano pod št. 193241 LZ: Pot na Armes, in sicer v skladu z Odlokom o kategorizaciji cest v občini Krško (Uradni list RS, št. 68/04).
II.
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško, se na nepremičninah parc. št. 348/2, parc. št. 348/3 in parc. št. 348/5, k.o. Senovo, ustanovi javno dobro v lasti Občine Krško.
III.
Nepremičnine je v mesecu januarju 2009 ocenil sodni cenilec za gradbeništvo Kalan Janez, Trubarjeva 6, Krško, in določil kupnine za zamenjavo nepremičnin, ki v neto znesku za nepremičnino parc. št. 713/24, k.o. Senovo znaša 192,00 EUR, za nepremičnino parc. št. 348/2, k.o. Senovo 840,00 EUR, za nepremičnino parc. št. 348/3, k.o. Senovo 156,00 EUR in za nepremičnino parc. št. 348/5, k.o. Senovo 60,00 EUR pri čemer bo razlika v vrednosti med nepremičninami, ki bodo predmet menjave, doplačana v denarju.
IV.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
Št. 478-87/2008-O605
Krško, dne 12. marca 2009
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti