Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2009 z dne 23. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2009 z dne 23. 3. 2009

Kazalo

910. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1495/6, k.o. Pleterje ter zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnine parc. št. 474/1, parc. št. 474/2 in parc. št. 474/3, k.o. Pleterje in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah, stran 2914.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS in 76/08) in 16. člena Statuta občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet občine Krško na 29. seji dne 12. 3. 2009 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1495/6, k.o. Pleterje ter zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnine parc. št. 474/1, parc. št. 474/2 in parc. št. 474/3, k.o. Pleterje in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
I.
Ukine se javno dobro na nepremičnini parc. št. 1495/6 – pot v izmeri 76 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 821, k.o. Pleterje in je javno dobro v upravljanju Občine Krško.
II.
Po ukinitvi javnega dobra in vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško se nepremičnina parc .št. 1495/6, k.o. Pleterje zamenja za nepremičnine parc. št. 474/1 – travnik v izmeri 79 m2, parc. št. 474/2 – travnik v izmeri 58 m2 in parc. št. 474/3 – travnik v izmeri 59 m2, ki so vpisane v zemljiškoknjižni vložek št. 464, k.o. Pleterje in so v deležu do celote v solasti Omerzel Branimirja in Omerzel Ivanke, Pleterje 2, Krško.
III.
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško, se na nepremičninah parc. št. 474/1, parc. št. 474/2 in parc. št. 474/3, k.o. Pleterje, ustanovi javno dobro v lasti Občine Krško.
IV.
Nepremičnine je v mesecu novembru 2008 ocenil sodni cenilec za gradbeništvo Kalan Janez, Trubarjeva 6, Krško, in določil kupnine za zamenjavo nepremičnin, ki v neto znesku za nepremičnino parc. št. 1495/6, k.o. Pleterje znaša 456,00 EUR, za nepremičnino parc. št. 474/1, k.o. Pleterje 474,00 EUR, za nepremičnino parc. št. 474/2, k.o. Pleterje 348,00 EUR in za nepremičnino parc. št. 474/3, k.o. Pleterje 354,00 EUR pri čemer bo razlika v vrednosti med nepremičninami, ki bodo predmet menjave, doplačana v denarju.
V.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
Št. 478-273/2007-O605
Krško, dne 12. marca 2009
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti