Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2009 z dne 23. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2009 z dne 23. 3. 2009

Kazalo

909. Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 2314/11, k.o. Veliki Trn in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini, stran 2914.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS in 76/08) in 16. člena Statuta občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet občine Krško na 29. seji dne 12. 3. 2009 sprejel
S K L E P
o nakupu nepremičnine parc. št. 2314/11, k.o. Veliki Trn in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
I.
Občina Krško sklene pogodbo o nakupu nepremičnine parc. št. 2314/11 – travnik v izmeri 2 89 m2, vpisane v zemljiškoknjižni vložek št. 544 k.o. Veliki Trn v lasti Turšič Jožeta, Veliki Trn 12, Krško, ki je bila uporabljena pri izgradnji cestnega telesa, ki je kategorizirano pod št. LC 191152: Veliki Trn – Arto, in sicer v skladu z Odlokom o kategorizaciji cest v občini Krško (Uradni list RS, št. 68/04).
II.
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško, se na predmetni nepremičnini ustanovi javno dobro v upravi Občine Krško.
III.
Nakup nepremičnine bo izveden v skladu s predpisi in po ocenjeni vrednosti, ki jo je v mesecu novembru 2008 izdelal sodni cenilec za kmetijstvo Kranjc Rafko, Presladol 62a, Brestanica, in v neto znesku znaša 391,88 EUR (z besedo: tri sto ena in devet deset (na 88)/(00) EUR) oziroma znaša v 1,356 EUR za m2 nepremičnine. Davek na promet nepremičnin se, glede na prodajno pogodbo, ki bo sklenjena namesto razlastitve, ne plačuje.
IV.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
Št. 464-58/2003-O506
Krško, dne 12. marca 2009
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti