Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2009 z dne 23. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2009 z dne 23. 3. 2009

Kazalo

904. Sklep o nakupu nepremičnin, uporabljenih za izgradnjo ceste Leskovec–Senuše–Veliki Trn in Straža pri Raki–Senuše in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah, stran 2911.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS in 76/08) in 16. člena Statuta občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet občine Krško na 29. seji dne 12. 3. 2009 sprejel
S K L E P
o nakupu nepremičnin, uporabljenih za izgradnjo ceste Leskovec–Senuše–Veliki Trn in Straža pri Raki–Senuše in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
I.
Občina Krško sklene pogodbo o nakupu nepremičnin, ki so bile uporabljene pri izgradnji cestnega telesa, ki je kategorizirano pod št. LC 191151: Leskovec–Senuše–Veliki Trn in št. LC 191322: Straža pri Raki–Senuše in sicer v skladu z odlokom o kategorizaciji cest v občini Krško (Uradni list RS, št. 68/04):
+---------+------------+----------+-------+---------+----------+
|Parc. št.|Kultura   |Površina |Št.  |Kat.   |Lastnik  |
|     |      |     |ZKV  |občina  |     |
+---------+------------+----------+-------+---------+----------+
|26/4   |sadovnjak  |5     |1326  |Senuše  |Puntar  |
+---------+------------+----------+-------+---------+Andrej  |
|2767   |stavbišče  |28    |1326  |Senuše  |     |
+---------+------------+----------+-------+---------+----------+
|21/7   |travnik   |3 58   |16   |Senuše  |Bučar   |
+---------+------------+----------+-------+---------+Jože   |
|21/8   |travnik   |48    |16   |Senuše  |     |
+---------+------------+----------+-------+---------+     |
|21/9   |travnik   |9     |16   |Senuše  |     |
+---------+------------+----------+-------+---------+     |
|2769   |dvorišče  |6     |16   |Senuše  |     |
+---------+------------+----------+-------+---------+----------+
|19/2   |travnik   |23    |7   |Senuše  |Žaren   |
+---------+------------+----------+-------+---------+Marija in |
|19/3   |travnik   |51    |7   |Senuše  |Franc   |
+---------+------------+----------+-------+---------+     |
|4/2   |travnik   |2     |26   |Senuše  |     |
+---------+------------+----------+-------+---------+     |
|4/3   |travnik   |1     |26   |Senuše  |     |
+---------+------------+----------+-------+---------+     |
|5/2   |travnik   |18    |26   |Senuše  |     |
+---------+------------+----------+-------+---------+     |
|6/2   |travnik   |28    |26   |Senuše  |     |
+---------+------------+----------+-------+---------+----------+
II.
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško, se na predmetnih nepremičninah ustanovi javno dobro v upravi Občine Krško.
III.
Nakup nepremičnin bo izveden v skladu s predpisi in po ocenjeni vrednosti, ki jo je v mesecu oktobru 2008 izdelal sodno zapriseženi cenilec za gradbeništvo Rostohar Vladimir, Golek 4, Krško, in znašajo za posamezne nepremičnine kot izhaja iz spodnje tabele:
+--------+-------------+-----------+------------+--------------+
|Parc.  |Kultura   |Površina  |Vred. za 1 |Vrednost   |
|št.   |       |      |m2 v EUR  |parcele v EUR |
+--------+-------------+-----------+------------+--------------+
|26/4  |sadovnjak  |5     |6,21    |31,05     |
+--------+-------------+-----------+------------+--------------+
|2767  |stavbišče  |28     |6,21    |173,88    |
+--------+-------------+-----------+------------+--------------+
|21/7  |travnik   |3 58    |6,21    |2.223,18   |
+--------+-------------+-----------+------------+--------------+
|21/8  |travnik   |48     |6,21    |298,08    |
+--------+-------------+-----------+------------+--------------+
|21/9  |travnik   |9     |6,21    |55,89     |
+--------+-------------+-----------+------------+--------------+
|2769  |dvorišče   |6     |6,21    |37,26     |
+--------+-------------+-----------+------------+--------------+
|19/2  |travnik   |23     |6,21    |142,83    |
+--------+-------------+-----------+------------+--------------+
|19/3  |travnik   |51     |6,21    |316,71    |
+--------+-------------+-----------+------------+--------------+
|4/2   |travnik   |2     |6,21    |12,42     |
+--------+-------------+-----------+------------+--------------+
|4/3   |travnik   |1     |6,21    |6,21     |
+--------+-------------+-----------+------------+--------------+
|5/2   |travnik   |18     |6,21    |111,78    |
+--------+-------------+-----------+------------+--------------+
|6/2   |travnik   |28     |6,21    |173,88    |
+--------+-------------+-----------+------------+--------------+
Davek na promet nepremičnin se, glede na prodajne pogodbe, ki bodo sklenjene namesto razlastitve, ne plačuje.
IV.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
Št. 478-285/2007-O605
Krško, dne 12. marca 2009
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti