Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2009 z dne 23. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2009 z dne 23. 3. 2009

Kazalo

901. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za romsko naselje »Kerinov Grm«, stran 2909.

Na podlagi 61. člena, v povezavi s 97. členom, Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS in 76/08) ter 16. in 79. člena Statuta občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet občine Krško na 29. seji dne 9. 3. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za romsko naselje »Kerinov Grm«
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni 30. člen Odloka o lokacijskem načrtu za romsko naselje »Kerinov Grm« (Uradni list RS, št. 39/05) tako, da se doda novi odstavek, ki glasi:
»Zaradi prilagajanja obstoječim razmeram na terenu, se dovoljujejo odstopanja pri formiranju parcel ter skladno s tem tudi korekcije pri umeščanju novih objektov (GP 34, GP 36a, GP 45a, GP 47a, GP 51a, GP 52a); korekcije pri odmikih objektov od parcelnih meja (GP 10, GP 19, GP 23, GP 25, GP 26, GP 36, GP 39, GP 42, GP 44); korekcije v delu prometne, komunalne, elektroenergetske infrastrukture ter omrežja zvez (del GP 64).
Dovoljenja odstopanja so prikazana na grafični prilogi – načrt parcelacije in namenske rabe 1 : 1000, ki je sestavni del tega odloka.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-1/2009-O502
Krško, dne 9. marca 2009
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti