Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2009 z dne 23. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2009 z dne 23. 3. 2009

Kazalo

899. Odlok o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurja iz leta 2005 v letu 2009, stran 2900.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS in 76/08), 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) ter 16. in 79. člena Statuta občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet občine Krško na 29. seji dne 9. 3. 2009 sprejel
O D L O K
o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurja iz leta 2005 v letu 2009
1. člen
S tem odlokom se zagotavlja pomoč Občine Krško pri delni odpravi oziroma sanaciji škode, nastale zaradi posledic neurij 21. 8. 2005, ki je povzročilo škodo na območju naslednjih krajevnih skupnosti: Krško, Gora, Senovo, Rožno - Presladol, Brestanica, Senuše, Veliki Trn, Raka, Podbočje in Zdole.
2. člen
Skupni obseg sredstev, s katerimi se zagotavlja odprava posledic škode iz prejšnjega člena znaša 580.000,00 €.
Sredstva se zagotovijo iz proračunske rezerve občine. Obveznosti v breme sredstev rezerv se lahko prevzamejo sorazmerno z obračunanimi in izločenimi sredstvi rezerve v proračunski rezervni sklad.
3. člen
Sredstva iz 2. člena tega odloka se na podlagi predloga, ki ga je pripravil Oddelek za gospodarsko infrastrukturo Občine Krško, razporedijo za sanacijo naslednjih objektov iz prvega delnega programa odprave posledic škode zaradi poplav in drugih posledic neurij oziroma naravnih nesreč:
– sanacija ceste Dolenja Lepa vas–Ženje     85.000,00 €,
– sanacija plazu pod objektom Štefančič v    30.000,00 €,
Pleterjih
– sanacija plazu na cesti Pijavško–Veliki    70.000,00 €,
Trn – Črešnjice
– sanacija plazu pod cesto na Libno       30.000,00 €,
– sanacija plazu na Libni (Volčanjšek)      85.000,00 €,
– sanacija plazu v Šutni (Žibert)        135.000,00 €,
– sanacija plazu na cesti Hrastek–Šutna     80.000,00 €,
(pod zidanico Kodrič)
– izdelava projektne dokumentacije za      30.000,00 €,
plazove
– konzultanske storitve in nadzor nad      35.000,00 €.
izvedbo sanacije plazov
4. člen
O realizaciji odloka se pripravi pisno poročilo, ki ga župan posreduje občinskemu svetu.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-113/2009-O603
Krško, dne 9. marca 2009
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti