Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2009 z dne 23. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2009 z dne 23. 3. 2009

Kazalo

896. Sklep o dopolnitvi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana za območje Mestne občine Kranj, stran 2898.

Na podlagi 46. člena in drugega odstavka 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je župan Mestne občine Kranj sprejel
S K L E P
o dopolnitvi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana za območje Mestne občine Kranj
I.
S tem sklepom se dopolni Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana za območje Mestne občine Kranj št. 3500-0031/2008-48/02 dne 23. aprila 2008 (Uradni list RS, št. 48/08) tako, da se:
– v točki 1.1. Ocena stanja na koncu zadnjega odstavka doda besedilo, ki se glasi:
»Prav tako je opredelila tudi prostorske možnosti za razvoj centralnih dejavnosti in določila podrobnejšo namensko rabo obstoječih stavbnih zemljišč.«,
– v točki 1.2. Razlogi za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Mestna občina Kranj je v postopku priprave novih prostorskih aktov med drugim v Urbanističnem načrtu Kranja, opredelila tudi prostorske možnosti za razvoj centralnih dejavnosti ob vstopnem fokusu v mesto na JV delu Kranja ter glede na že uveljavljen koncept družbene infrastrukture opredelila podrobnejšo namensko rabo obstoječih stavbnih zemljišč v območju univerzitetnega središča na Zlatem polju in območju Senožet v Čirčah.«, sedanji peti odstavek postane šesti odstavek,
– besedilo točke 2. Območje prostorskega načrta spremeni tako, da se glasi:
»Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin se izdelajo za območje ekonomsko poslovne cone Polica, ekonomsko poslovne cone Hrastje, za območje centralnih dejavnosti na JV delu Kranja, za uskladitev podrobnejše namenske rabe družbene infrastrukture v območju univerzitetnega središča na Zlatem polju in v območju Senožet v Čirčah ter gradnje objektov za perspektivne kmetije, ki so prostorsko omejene (točne lokacije so razvidne iz kartografskega dela sprememb in dopolnitev).«.
II.
Sklep o dopolnitvi sklepa začne veljati z dnem, ko ga župan sprejme.
III.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in svetovnem spletu ter pošlje Ministrstvu za okolje in prostor RS in sosednjim občinam.
Št. 3500-0031/2008-48/02
Kranj, dne 2. marca 2009
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti