Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2009 z dne 23. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2009 z dne 23. 3. 2009

Kazalo

889. Odlok o letnem načrtu prodaje občinskega nepremičnega premoženja za leto 2009, stran 2872.

Na podlagi 7. točke 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave PN, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07, 51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 22. redni seji dne 12. 3. 2009 sprejel
O D L O K
o letnem načrtu prodaje občinskega nepremičnega premoženja za leto 2009
1. člen
S tem odlokom se določi letni načrt prodaje občinskega nepremičnega premoženja za letu 2009.
V letni načrt prodaje nepremičnega premoženja so vključena kmetijska zemljišča, stavbna zemljišča in stavbe v lasti občine, prodaja katerih se načrtuje v letu 2009, to je kmetijska in stavbna zemljišča ter stavbe po programu prodaje za leto 2009 in prenos nerealizirane prodaje kmetijskih in stavbnih zemljišč iz programa prodaje za leto 2008.
2. člen
Orientacijska vrednost občinskega nepremičnega premoženja, ki bo predmet prodaje v letu 2009, znaša 108.000,00 EUR.
Vrednost posameznega nepremičnega premoženja bo pred izvedbo postopka prodaje določena s strani pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin.
3. člen
Opis in predvidena metoda prodaje posameznega nepremičnega premoženja ter skupna orientacijska vrednost so izkazani v prilogi: tabela prodaje občinskega nepremičnega premoženja za leto 2009.
Letni načrt prodaje občinskega nepremičnega premoženja se med letom lahko spremeni ali dopolni.
4. člen
Postopek prodaje nepremičnega premoženja je opredeljen z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07).
5. člen
Letni načrt prodaje občinskega nepremičnega premoženja je sestavni del Odloka o proračunu za leto 2009.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00702-03/2009
Kanal ob Soči, dne 12. marca 2009
Župan
Občine Kanal ob Soči
Andrej Maffi l.r.
  PRILOGA: Tabela prodaje nepremičnega občinskega premoženja
za leto 2009

            1. STAVBNA ZEMLJIŠČA

      1.1. Program prodaje stavbnih zemljišč za 2009

+-----+----------------------+-----------------+-------------------+
|Zap. |Opis stvarnega    |  Predvidena  |  Obrazložitev  |
| št. |premoženja      | metoda prodaje |          |
+-----+----------------------+-----------------+-------------------+
| 1. |del parc. št. 101/5 – |neposredna    |zaokrožitev    |
|   |dv. in park k.o.   |pogodba     |gradbene parcele  |
|   |Ročinj v izmeri cca  |         |stan. stavbe    |
|   |100,00 m2       |         |          |
+-----+----------------------+-----------------+-------------------+
| 2. |parc. št. 2942 –   |neposredna    |zaokrožitev    |
|   |stavbišče v izmeri 210|pogodba     |gradbene parcele  |
|   |m2 in parc. št. 2947 –|         |stan. stavbe    |
|   |pašnik v izmeri 340  |         |          |
|   |m2, obe k.o. Anhovo  |         |          |
+-----+----------------------+-----------------+-------------------+
| 3. |parc. št. 5099/6 – pot|neposredna    |zaokrožitev    |
|   |v izmeri 88 m2 k.o Kal|pogodba     |gradbene parcele  |
|   |nad Kanalom      |         |stan. stavbe    |
+-----+----------------------+-----------------+-------------------+
| 4. |del parc. št. 3240/1- |neposredna    |zaokrožitev    |
|   |javno dobro in 3240/3 |pogodba     |gradbene parcele  |
|   |– javno dobro k.o.  |         |stan. stavbe    |
|   |Anhovo v izmeri cca 40|         |          |
|   |m2          |         |          |
+-----+----------------------+-----------------+-------------------+
| 5. |parc. št. 3785/5 –  |neposredna    |uskladitev zk   |
|   |stavbišče v izmeri  |pogodba     |stanja       |
|   |274,00 m2 k.o. Kal nad|         |          |
|   |Kanalom        |         |          |
+-----+----------------------+-----------------+-------------------+
| 6. |parc. št. 1715/5 –  |neposredna    |uskladitev zk   |
|   |garaža v izmeri 17,00 |pogodba (predmet |stanja       |
|   |m2 k.o. Anhovo    |prodaje je    |          |
|   |           |zemljišče brez  |          |
|   |           |objekta)     |          |
+-----+----------------------+-----------------+-------------------+
| 7. |parc. št. 2204/5 –  |neposredna    |zaokrožitev    |
|   |porušen objekt v   |pogodba     |gradbene parcele  |
|   |izmeri        |         |stan. stavbe    |
|   |126,00 m2 k.o. Ajba  |         |          |
+-----+----------------------+-----------------+-------------------+
| 8. |parc. št. 187/6 –   |neposredna    |zaokrožitev    |
|   |travnik v izmeri   |pogodba     |gradbene parcele  |
|   |145,00 m2       |         |          |
|   |k.o. Deskle      |         |          |
+-----+----------------------+-----------------+-------------------+
| 9. |del parc. št. 4119  |neposredna    |zaokrožitev    |
|   |k.o. Kal nad Kanalom v|pogodba     |gradbene parcele  |
|   |izmeri cca 100,00 m2 |         |          |
+-----+----------------------+-----------------+-------------------+
| 10. |parc. št. 758 – tr. in|javno zbiranje  |prodaja samostojne |
|   |sad. v izmeri 610,00 |ponudb      |gradbene parcele  |
|   |m2          |         |          |
|   |k.o. Morsko      |         |          |
+-----+----------------------+-----------------+-------------------+


    1.2. Prenos nerealizirane prodaje stavbnih zemljišč iz
         programa prodaje za leto 2008:

+-----+------------------------+-----------------+-----------------+
|Zap. |   Opis stvarnega   |  Predvidena  | Obrazložitev  |
| št. |    premoženja    | metoda prodaje |         |
+-----+------------------------+-----------------+-----------------+
| 1. |zap. št. 2: del parc.  |neposredna    |zaokrožitev   |
|   |št. 727/2 in del parc. |pogodba     |gradbene parcele |
|   |št. 727/3 obe k.o. Ajba |         |stan. stavbe   |
|   |(po izvedeni parcelaciji|         |         |
|   |parc. št. 727/9 iste  |         |         |
|   |k.o.) v izmeri 131 m2  |         |         |
+-----+------------------------+-----------------+-----------------+
| 2. |zap. št. 4: parc. št.  |javno zbiranje  |prodaja     |
|   |107/1 – njiva v izmeri |ponudb      |samostojne    |
|   |776 m2 in dvorišče v  |         |gradbene parcele |
|   |izmeri 227 m2 k.o.   |         |         |
|   |Deskle         |         |         |
+-----+------------------------+-----------------+-----------------+
| 3. |zap. št. 7: del parc.  |neposredna    |zaokrožitev   |
|   |št. 1341 – pot k.o.   |pogodba     |gradbene parcele |
|   |Ukanje v približni   |         |stan. stavbe t  |
|   |izmeri 120 m2 in parc. |         |         |
|   |št. 1357 – pot izmeri 97|         |         |
|   |m2 k.o. Ukanje     |         |         |
+-----+------------------------+-----------------+-----------------+
| 4. |zap. št. 8: parc. št.  |a) del parc.   |a) zaokrožitev  |
|   |202/1 – travnik v izmeri|neposredna    |gradbene parcele |
|   |1280 m2 k.o. Kal nad  |pogodba b) del  |objekta     |
|   |Kanalom         |parc. javni   |b) prodaja    |
|   |            |razpis      |samostojne    |
|   |            |         |gradbene parcele |
+-----+------------------------+-----------------+-----------------+
| 5. |zap. št. 9: del parc.  |neposredna    |prodaja     |
|   |št. 109/4 – sad. v   |pogodba     |solastniškega  |
|   |izmeri         |         |deleža v višini |
|   |388 m2 in porušen obj. v|         |do 1/7      |
|   |izmeri 84 m2 k o. Vrh  |         |         |
|   |kanalslki        |         |         |
+-----+------------------------+-----------------+-----------------+


  Orientacijska vrednost: 71.000,00 EUR

           2. KMETIJSKA ZEMLJIŠČA

    2.2. Program prodaje kmetijskih zemljišč za 2009: ni
              planirano

   2.2. Prenos nerealizirane prodaje kmetijskih zemljišč iz
         programa prodaje za leto 2008:
+-----+------------------------+-------------+-----------------+
|Zap. |   Opis stvarnega   |  Metoda  |  Obrazložitev |
| št. |    premoženja    |  prodaje  |         |
+-----+------------------------+-------------+-----------------+
| 1. |zap. št. 4: parc. št.  |javno zbir. |uporaba     |
|   |202/2 – travnik v izmeri|ponudb – ZKZ |zemljišča v   |
|   |281 m2 k.o. Kal nad   |       |skladu z     |
|   |Kanalom         |       |namensko in   |
|   |            |       |dejansko rabo  |
+-----+------------------------+-------------+-----------------+
| 2. |zap. št. 5: parc. št.  |javno zbir. |uporaba     |
|   |3747 – njiva 496 m2 k.o.|ponudb – ZKZ |zemljišča v   |
|   |Kal nad Kanalom     |       |skladu z     |
|   |            |       |namensko in   |
|   |            |       |dejansko rabo  |
+-----+------------------------+-------------+-----------------+


  Orientacijska vrednost: 2.500,00 EUR


              3. STAVBE
+-----+--------------------------+---------------------------------+
|Zap. |Opis stvarnega premoženja |     Obrazložitev      |
| št. |             |                 |
+-----+--------------------------+---------------+-----------------+
| 1. |parc. št. 2563/1 –    |neposredna   |prodaja     |
|   |             |pogodba    |solastniškega  |
|   |k.o. Anhovo izmeri 121 m2 |        |deleža do 1/3  |
|   |             |        |solastnikoma   |
|   |             |        |objekta     |
+-----+--------------------------+---------------+-----------------+
| 2. |parc. št. 831 in 832 –  |javno zbiranje |prodaja opuščene |
|   |stavbišče in dvorišče v  |ponudb     |stan. hiše    |
|   |izmeri 630 m2 k.o. Morsko |        |         |
+-----+--------------------------+---------------+-----------------+
| 3. |parc. št. 171/1 –     |javno zbiranje |prodaja stan.  |
|   |stavbišče v izmeri 63 m2 |ponudb     |hiše       |
+-----+--------------------------+---------------+-----------------+


  Orientacijska vrednost: 34.500,00 EUR
  Skupaj (1+2+3): 108.000,00 EUR

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti