Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2009 z dne 23. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2009 z dne 23. 3. 2009

Kazalo

887. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Kamnik, stran 2869.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – prečiščeno besedilo, 25/08), 19. in 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08) je Občinski svet Občine Kamnik na 21. seji dne 11. 3. 2009 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Kamnik
1. člen
Cene po posameznih celodnevnih programih predšolske vzgoje znašajo na otroka mesečno:
+------------------------------------------+------------+
|Starostno obdobje             |Cene v evrih|
+------------------------------------------+------------+
|prvo starostno obdobje          | 515,50 € |
+------------------------------------------+------------+
|kombinirani oddelki            | 424,60 € |
+------------------------------------------+------------+
|drugo starostno obdobje          | 375,00 € |
+------------------------------------------+------------+
2. člen
Cena poldnevnega programa brez obroka (trajanje 4 ure) znaša na otroka 213,50 € mesečno.
Cene poldnevnega programa z obrokom (trajanje 4 ure – nov program) znaša 232,20 € mesečno.
3. člen
Strošek obrokov na otroka v celodnevnih programih znaša 2,34 € dnevno.
Strošek obroka na otroka v poldnevnem programu znaša 0,85 € dnevno.
Starši lahko odjavijo odsotnost otroka najkasneje do 8. ure zjutraj. Mesečni obračun staršem in zahtevki ostalim plačnikom se na tej osnovi ustrezno znižajo.
4. člen
Staršem otrok, za katere je Občina Kamnik po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v celodnevni program v vrtcu v Občini Kamnik, se plačilo, določeno na osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih, dodatno zniža za:
Prvo starostno obdobje –8,40%
Kombinirani oddelki –8,86%
Drugo starostno obdobje –10,93%
Poldnevni program –10,00%.
Nastalo razliko zaradi dodatnega znižanja vrtcu krije Občina Kamnik.
Za otroke iz drugih občin, ki so vključeni v vrtec v Občini Kamnik, se plačilo lahko zniža le v primeru pisnega soglasja z drugo občino, ki je tudi plačnica razlike med ceno programa in plačilom staršev. Pisno soglasje pridobi uprava vrtca.
Staršem otrok, ki imajo v vrtcu v Občini Kamnik vključenih več otrok hkrati, dodatno znižanje iz prvega odstavka tega člena velja samo za prvega (najstarejšega) otroka, ker se obveznost plačila staršev za program vrtca za drugega in vse nadaljnje otroke skladno s 29. členom Zakona o vrtcih krije iz državnega proračuna.
Polno plačilo za starše, ki imajo otroka v celodnevnem ali poldnevnem programu vrtca in ne vložijo vloge za znižano plačilo vrtca, je 80% od cene programa iz prvega ali drugega člena tega sklepa, katerega obiskuje otrok.
5. člen
Za otroke za katere je Občine Kamnik po veljavnih predpisih pristojna kriti del cene programa, se v času med 15. junijem in 15. septembrom tekočega leta, pod pogojem, da je otrok 30 dni neprekinjeno odsoten iz vrtca, za čas vnaprej javljene odsotnosti, obračuna polovičen znesek sicer določenega plačilnega razreda. Razliko krije Občina Kamnik z naslova »poletnih rezervacij«.
Kolikor imajo starši v vrtec vključenih več otrok hkrati, se določilo iz prvega odstavka tega člena uporablja samo za najstarejšega otroka, za vse druge otroke, ki so za starše brezplačni, pa ne.
Za otroke iz drugih občin, ki so vključeni v vrtec v Občini Kamnik, se določilo iz prvega odstavka tega člena uporablja le po predhodnem pisnem soglasju občine, ki je tudi plačnica razlike med ceno programa in plačilom staršev. Pisno soglasje pridobi uprava vrtca.
6. člen
Cicibanove urice so organizirane za otroke, ki niso vključeni v redne programe vrtca. Cena cicibanovih uric znaša na otroka 26,06 € mesečno.
Plačilo staršev v skladu s povprečnim prispevkom staršev za redne programe vrtca znaša 70% cene programa cicibanovih uric, razliko krije Občina Kamnik.
7. člen
Montessori program je organiziran za otroke, ki niso vključeni v redne programe vrtca in starše. Cena znaša na otroka 39,53 € mesečno.
Plačilo staršev v skladu s povprečnim prispevkom staršev za redne programe vrtca znaša 70% cene programa, razliko krije Občina Kamnik.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehata veljati Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v VVZ Antona Medveda (Uradni list RS, št. 52/06) in Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v koncesijskem vrtcu Peter Pan (Uradni list RS, št. 18/07).
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. aprila 2009 dalje.
Št. 007-10/08-4/2
Kamnik, dne 12. marca 2009
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti