Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2009 z dne 23. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2009 z dne 23. 3. 2009

Kazalo

875. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Mežica, stran 2852.

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08) v zvezi z 10. členom Akta o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05) in tretjim odstavkom 10. člena Akta o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05) ter soglasja sveta Javne agencije Republike Slovenije za energijo št. 22-29/2008-6/ZP-13, z dne 4. 3. 2009, družbi PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50, 1527 Ljubljana in PETROL ENERGETIKA, proizvodnja in distribucija energetskih medijev, d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem, kot izvajalca gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Občine Mežica, izdajata
A K T
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Mežica
1. člen
S tem aktom se v skladu z Aktom o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina in v skladu z Aktom o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, določa osnovno ceno za distribucijo in omrežnino za uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega plina, ki je sestavljena iz cene za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino in cene za izvajanje meritev.
2. člen
Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine Mežica, na katerem izvajata dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina družbi PETROL, d.d., Ljubljana in PETROL Energetika, d.o.o.
3. člen
Osnovna cena za distribucijo znaša: 0,2030 EUR/m3.
4. člen
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino na mesec znaša:
Tabela 1
+-----+-----------+-------------------------------------+----------+
|   | Odjemna |       Fiksni del       |Variabilni|
|   | skupina |                   |  del  |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|CDKi | Zakupljena| Pavšal  | Cena |   Cena   |  Cena  |
|   |zmogljivost|(EUR/mesec)| moči | zmogljivosti | porabe |
|   | (Sm3/leto)|      |(EUR/kW)|   ((EUR/   | (EUR/Sm3)|
|   |      |      |    |(Sm3/dan))/leto)|     |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|CDK1 |  0-200  | 12,0645 |    |        | 0,4245 |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|CDK2 | 201-500 | 12,0645 |    |        | 0,1802 |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|CDK3 | 501-1.500 | 17,6766 |    |        | 0,0602 |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|CDK4 |1.501-2.500| 17,6766 |    |        | 0,0602 |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|CDK5 |2.501-4.500| 17,6766 |    |        | 0,0602 |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|CDK6 |  4.501- |  0,00  | 0,6602 |        | 0,0602 |
|   |  10.000 |      |    |        |     |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|CDK7 | 10.001- |  0,00  | 0,6602 |        | 0,0602 |
|   |  30.000 |      |    |        |     |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|CDK8 | 30.001- |  0,00  | 0,6602 |        | 0,0602 |
|   |  70.000 |      |    |        |     |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|CDK9 | 70.001- |  0,00  | 0,6602 |   0,00   | 0,0602 |
|   | 100.000 |      |    |        |     |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|CDK10| 100.001- |      |    |   0,6117   | 0,0601 |
|   | 200.000 |      |    |        |     |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|CDK11| 200.001- |      |    |   0,6117   | 0,0601 |
|   | 600.000 |      |    |        |     |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|CDK12| 600.001- |      |    |   0,6117   | 0,0601 |
|   | 1.000.000 |      |    |        |     |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|CDK13| 1.000.001-|      |    |   0,3414   | 0,0601 |
|   | 5.000.000 |      |    |        |     |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|CDK14| 5.000.000-|      |    |   0,1314   | 0,0601 |
|   | 15.000.000|      |    |        |     |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|CDK15|  Nad  |      |    |   0,1314   | 0,0601 |
|   | 15.000.000|      |    |        |     |
+-----+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
5. člen
(1) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar je sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina lastnik merilnih naprav (V(L)), znaša 1,1401 EUR/mesec.
(2) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik merilnih naprav ter jih ne vzdržuje in ne umerja (V(N)), znaša 0,2817 EUR/mesec.
(3) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik merilnih naprav ter jih vzdržuje in umerja (V(U)), znaša 0,3711 EUR/mesec.
6. člen
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (C(DKi`)) se izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.
7. člen
Cene v tem aktu ne vključujejo davka na dodano vrednost.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Mežica (Uradni list RS, št. 10/08).
9. člen
Ta akt začne veljati 1. aprila 2009.
Št. En.I-45/354/BM
Ravne na Koroškem, dne 25. februarja 2009
EVA 2009-2111-0056
PETROL, d.d., Ljubljana
Predsednik uprave
Marko Kryžanowski l.r.
 
Član uprave
Boštjan Napast l.r.
 
PETROL Energetika, d.o.o.
Direktorica
Mojca Kert Kos l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti