Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2009 z dne 23. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2009 z dne 23. 3. 2009

Kazalo

867. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni, stran 2843.

Na podlagi Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E in 77/08 – ZDZdr) in Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07 in 76/08) minister za zdravje izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni
1. člen
V Pravilniku za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni (Uradni list RS, št. 19/98, 47/98, 26/00, 67/01, 33/02, 37/03, 117/04, 31/05 in 83/07) se v II. točki:
– v poglavju 1.2.5. za osmim odstavkom doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
»Strokovni nadzor nad izvajanjem državnega programa ZORA, ki ga skladno z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva izvaja Onkološki inštitut Ljubljana obsega strokovni nadzor nad kakovostjo delovanja citoloških laboratorijev in strokovni nadzor nad kakovostjo postopkov v primerih na novo odkritega raka materničnega vratu. Za izvajanje posameznega dela strokovnega nadzora Onkološki Inštitut Ljubljana imenuje strokovni komisiji. Strokovni komisiji svoje delo opravljata v skladu s protokolom nadzora, ki ga sprejme Programski svet državnega programa ZORA. Onkološki inštitut Ljubljana o ugotovitvah strokovnega nadzora pošlje redno letno poročilo Programskemu svetu državnega programa ZORA.«;
– v poglavju 3.1.4. naslov spremeni tako, da se glasi:
»Sistematični pregledi učencev v 6. razredu osnovne šole«;
– v poglavju 3.1.5. naslov spremeni tako, da se glasi:
»Sistematični pregledi učencev v 8. razredu osnovne šole«;
– v poglavju 3.4 besedilo »7. razredu« nadomesti z besedilom »8. razredu«, besedilo »8. razredu« pa z besedilom »9. razredu«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-133/2008/14
Ljubljana, dne 10. februarja 2009
EVA 2009-2711-0001
Borut Miklavčič l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti