Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2009 z dne 9. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2009 z dne 9. 3. 2009

Kazalo

677. Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice, stran 2399.

Na podlagi 4. in 6. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06) ter 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06, 102/07) je Občinski svet Občine Jesenice na 25. seji dne 26. 2. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice
1. člen
9. člen Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 111/07) se spremeni, tako, da se po novem glasi:
»Občina Jesenice posamezne vrste gospodarskih javnih služb zagotavlja v naslednjih oblikah:
– v javnem podjetju:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. upravljanje in urejanje mestne tržnice,
4. plakatiranje in razobešanje transparentov,
5. pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč,
6. vzdrževanje javnih cest,
7. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
8. odlaganje ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov,
9. urejanje in čiščenje javnih površin,
10. distribucija toplote iz vročevodnega omrežja,
11. dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina,
– s podelitvijo koncesije:
1. izvajanje javnega mestnega prometa.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/2009
Jesenice, dne 26. februarja 2009
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost