Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2009 z dne 6. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2009 z dne 6. 3. 2009

Kazalo

615. Sklep o podelitvi naziva častni občan Občine Jesenice Jožu Varlu, stran 2228.

Na podlagi 5. člena Odloka o priznanjih Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 79/04), 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06), je na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinski svet Občine Jesenice na 25. redni seji dne 26. 2. 2009 sprejel
S K L E P
o podelitvi naziva častni občan Občine Jesenice Jožu Varlu
1. člen
Jožu Varlu – pedagogu – novinarju in uredniku – kulturniku – aktivistu Rdečega križa – sooblikovalcu razvoja Občine Jesenice, zlasti na področjih izobraževanja, kulture in humanitarnosti – rojenemu 6. 4. 1926, stanujočim na Jesenicah, Cesta maršala Tita 87, se podeli naziv »ČASTNI OBČAN OBČINE JESENICE«.
2. člen
Joža Varl se je rodil v Kamni Gorici v številni delavski družini. Takoj po 2. svetovni vojni je že začel delovati na področju ljubiteljske kulture, najprej v rojstni vasi, po prihodu na Jesenice pa v DPD Svoboda Tone Čufar in v gledališču, kjer je odigral okoli 20 vlog, sodeloval pa tudi kot recitator. Pozneje je delal predvsem organizacijsko in animatorsko tudi v republiških šolskih in kulturnih organih. Med drugim je bil kar 54 let v občinskem vodstvu Zveze kulturnih društev, od tega 37 let s presledki kot predsednik; 55 let kot predsednik Kulturnega društva Svoboda Tone Čufar Jesenice, 30 let v organih gledališča, bil je predsednik sedemnajstih Mednarodnih festivalov amaterskega filma, sodeloval pri Glasbeni mladini, od leta 1983 je operativni vodja razstavnega salona DOLIK in je kot organizator ali soorganizator sodeloval pri več kot 900 razstavah. Joža Varl je bil med ustanovitelji filmske skupine Odeon, Radia Jesenice, Finžgarjeve bralne značke, Mladinskega zbora Gimnazije Jesenice, Ženskega pevskega zbora Milko Škobrne. Pomembno, celo odločilno vlogo je imel pri odkupu in obnovi Finžgarjeve rojstne hiše, pri pridobitvi in obnovi prostorov Razstavnega salona DOLIK, pri različnih sanacijskih posegih za izboljšanje kulturnih prostorov.
Joža Varl, uspešen novinar in urednik tednika Železarne Jesenice »Železar«, je glasilo vsebinsko razširil in ga obogatil tudi z informacijami o dogajanju v občini in na območjih od koder so izhajali delavci železarne. Tednik je po ocenah imel veliko bralnost v širšem prostoru. Za vsebinsko pestrost glasila, zlasti pa za uveljavljeno avtonomnost je prejel Tomšičevo nagrado za novinarstvo. Bil je tudi ljubiteljski urednik kulturno umetniške priloge Železarja »LISTI« in urednik desetih knjig Male Čufarjeve knjižnice. Uredil in oblikoval je številne publikacije ob različnih jubilejih, kot član uredniškega odbora pa je sodeloval tudi pri osmih številkah zbornika JEKLO IN LJUDJE oziroma JESENIŠKEGA ZBORNIKA. Zaznaven je tudi njegov prispevek pri raziskovanju in zapisovanju zgodovine. Zabeležen pa je tudi njegov prispevek k razvoju šolstva v času njegovega skoraj dvajsetletnega službovanja na področju šolstva.
Joža Varl je napisal na desetine scenarijev in jih tudi uresničil za različne jubilejne prireditve, odpiranja novih obratov v Železarni, prvomajskih praznovanj, srečanj kulturnih skupin, državnih in občinskih praznikov, komemoracij. Dolga leta je bil prisoten med Slovenci na avstrijskem Koroškem in v Italiji.
Dela Joža Varla segajo tudi na področje humanosti, saj že več kot 35 let aktivno deluje v Območni organizaciji Rdečega križa Jesenice kot aktivist – organizator.
Ustvarjalnost in dela Joža Varla so razprta na neomenjena področja dela, nepregledno število prostovoljno opravljenih ur, je prispevek k družbenem in družabnem življenju, prispevek promociji, ugledu in razvoju Občine Jesenice, za kar nikoli in nikdar ni bil prejemnik denarnih nagrad. Vse to utemeljuje predlog za podelitev naziva ČASTNI OBČAN OBČINE JESENICE.
3. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 901-2/2008
Jesenice, dne 26. februarja 2009
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost