Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2009 z dne 6. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2009 z dne 6. 3. 2009

Kazalo

597. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi protokolarnih pravil, stran 2200.

Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembi Sklepa o določitvi protokolarnih pravil
1. člen
V Sklepu o določitvi protokolarnih pravil (Uradni list RS, št. 56/07), se 41. člen spremeni, tako da se glasi:
»41. člen
Administrativno tehnična opravila za delo Koordinacijskega odbora za državne proslave zagotavlja Ministrstvo za kulturo.
Ministrstvo za kulturo je kot proračunski uporabnik nosilec proračunske postavke v državnem proračunu, namenjene za sofinanciranje počastitev državnih praznikov in drugih dogodkov državnega pomena.«
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 08000-1/2009/6
Ljubljana, dne 19. februarja 2009
EVA 2009-1512-0001
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik