Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2009 z dne 6. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2009 z dne 6. 3. 2009

Kazalo

594. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Proščka, Kneže, Bače, Ročice, Brusnika, Radovne, Završnice in Vipave za proizvodnjo električne energije, stran 2199.

Na podlagi drugega odstavka 139. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1 in 57/08) in 165. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A in 70/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi in dopolnitvi Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Proščka, Kneže, Bače, Ročice, Brusnika, Radovne, Završnice in Vipave za proizvodnjo električne energije
1. člen
V 1. členu Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Proščka, Kneže, Bače, Ročice, Brusnika, Radovne, Završnice in Vipave za proizvodnjo električne energije (Uradni list RS, št. 9/95, 26/95 – popr., 86/99 – Odl. US, 49/03, 41/04 – ZVO-1, 63/05, 106/06 in 34/08) se v tabeli pod zaporedno številko 6 pri vodotoku Bača številka »321,50« nadomesti s številko »338,31«, številka »310,00« se nadomesti s številko »309,40«, številka »271« pa se nadomesti s številko »621«.
2. člen
V 8.b členu se za tretjim odstavkom doda novi četrti odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na prejšnji odstavek je višina plačila za koncesijo, ki se podeli za odsek pod zaporedno številko 6 v tabeli iz 1. člena te uredbe, enaka 4,2% povprečne prodajne vrednosti v koledarskem letu proizvedene in v javno električno omrežje oddane električne energije.«.
3. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-7/2009/5
Ljubljana, dne 26. februarja 2009
EVA 2008-2511-0191
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost