Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2009 z dne 27. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2009 z dne 27. 2. 2009

Kazalo

562. Uredba o spremembi Uredbe o obveznem organiziranju službe varovanja, stran 2086.

Na podlagi prvega odstavka 59. člena Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 126/03, 16/07 – odl. US, 102/07 in 96/08 – odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi Uredbe o obveznem organiziranju službe varovanja
1. člen
V Uredbi o obveznem organiziranju službe varovanja (Uradni list RS, št. 43/08) se Priloga 1 nadomesti z novo Prilogo 1, ki je sestavni del te uredbe.
2. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00717-1/2009/4
Ljubljana, dne 19. februarja 2009
EVA 2008-1711-0047
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister
  PRILOGA 1 – (3. ČLEN UREDBE)

  I. Seznam zavezancev iz prve alinee prvega odstavka 59.
člena zakona:
  1. AGENCIJA ZA RADIOAKTIVNE ODPADKE, Parmova 53, 1000
Ljubljana;
  2. INSTITUT »JOŽEF STEFAN«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana;
  3. NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO, Vrbina 12, 8270 Krško.

  II. Seznam zavezancev iz druge alinee prvega odstavka 59.
člena zakona:
  1. ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE, Zvezdarska 1, 1127 Ljubljana;
  2. GALERIJA BOŽIDAR JAKAC, Grajska cesta 45, 8311
Kostanjevica na Krki;
  3. MESTNI MUZEJ IDRIJA, Prelovčeva ulica 9, 5280 Idrija;
  4. MODERNA GALERIJA, Tomšičeva 14, 1000 Ljubljana;
  5. MUZEJ KRŠČANSTVA NA SLOVENSKEM, Stična 17, 1295 Ivančna
Gorica;
  6. MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE SLOVENIJE, Celovška 23, 1000
Ljubljana;
  7. NARODNA GALERIJA, Puharjeva 9, 1001 Ljubljana;
  8. NARODNI MUZEJ SLOVENIJE, Prešernova 20, 1000 Ljubljana;
  9. POKRAJINSKI ARHIV KOPER, Kapodistriasov trg 1, 6000
Koper;
  10. POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI, Trg Edvarda Kardelja 3,
5000 Nova Gorica;
  11. POKRAJINSKI ARHIV, Glavni trg 7, 2000 Maribor;
  12. POKRAJINSKI MUZEJ PTUJ, Muzejski trg 1, 2250 Ptuj;
  13. PRIRODOSLOVNI MUZEJ SLOVENIJE, Prešernova 20, 1000
Ljubljana;
  14. SLOVENSKI ETNOGRAFSKI MUZEJ, Metelkova 2, 1000
Ljubljana;
  15. SLOVENSKI GLEDALIŠKI MUZEJ, Mestni trg 17, 1000
Ljubljana;
  16. TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENIJE, Parmova 33, p.p. 3525, 1001
Ljubljana;
  17. ZGODOVINSKI ARHIV CELJE, Teharska cesta 1, 3000 Celje;
  18. ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA, Mestni trg 27, Ljubljana;
  19. ZGODOVINSKI ARHIV PTUJ, Muzejski trg 1, Ptuj.

  III. Seznam zavezancev iz tretje alinee prvega odstavka 59.
člena zakona:
  1. AERODROM LJUBLJANA, d.d., Zg. Brnik 130a, 4210 Brnik-
aerodrom;
  2. AERODROM MARIBOR, d.o.o., Letališka cesta 10, 2312
Orehova vas;
  3. AERODROM PORTOROŽ, d.o.o., Sečovlje 19, 6333 Sečovlje –
Sicciole;
  4. KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE, d.o.o., Kotnikova
19a, 1000 Ljubljana;
  5. LUKA KOPER, d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper –
Capodistria.

  IV. Seznam zavezancev iz četrte alinee prvega odstavka 59.
člena zakona:
  1. ADRIA TIM gostinstvo in druge storitve d.o.o.,
Industrijska cesta 10, 6310 Izola, – DISKOTEKA AMBASADA
GAVIOLI, Industrijska cesta 10, 6310 Izola;
  2. ALOJZ KRHLANKO s.p., Leskovec 49, Slovenska Bistrica, –
CAFFE BAR FUR-ČI, Leskovec 49, Slovenska Bistrica;
  3. AP PROMET trgovina in zastopanje d.o.o., Muzejska ulica
3, 8000 Novo mesto, – CLUB MARSCHALL, Novi trg 1, 8000 Novo
mesto;
  4. ASKARI, trgovina, gostinstvo, posredništvo in storitve
d.o.o., Trg osvoboditve št. 3, 2230 Lenart v Slovenskih
Goricah, – ASKARI CLUB, Osojnikova cesta 9, 2250 Ptuj;
  5. BRAČEK JOŽEF s.p., Cerkvenjak 28, 2236 Cerkvenjak, –
GOSTIŠČE PRI ANTONU, Cerkvenjak 28, 2236 Cerkvenjak;
  6. BRANKA TERŽAN s.p. Drofenikova ulica 3, 3230 Šentjur, –
ČOČKA BAR, Drofenikova ulica 3, 3230 Šentjur;
  7. CLUB SIMFONIJA-GOSTINSTVO IGOR ERŽEN s.p., Planina 68,
6232 Planina, – CLUB SIMFONIJA, Planina 68, 6232 Planina;
  8. DEGO, gostinstvo, gradbeništvo, posredništvo, najemi in
druge storitve d.o.o., Loška ulica 13, 2000 Maribor, –
DISKOTEKA SAMSARA, Loška ulica 13, 2000 Maribor;
  9. DISKOTEKA M3 DUŠAN ŠKAFAR s.p., Ravenska cesta 12, 9231
Beltinci, – DISKOTEKA M3, Ravenska cesta 12, 9231 Beltinci;
  10. DNEVNI IN NOČNI BAR ''CENTRAL CAFE'', KRISTIJAN BLAŽUN
s.p., Zdraviliški trg 23, 3250 Rogaška Slatina, – NOČNI BAR
ESTRADA CLUB, Zdraviliški trg 23, 3250 Rogaška Slatina;
  11. DOMINGO, trgovina in gostinstvo, d.o.o., Brnčičeva ulica
11, 1231 Ljubljana – Črnuče, – TANGA BAR, Brnčičeva ulica 13,
1000 Ljubljana;
  12. DOTREN, storitve in trgovina d.o.o., Nazorjeva 8, 1000
Ljubljana – ULTRA CLUB, Nazorjeva 6, 1000 Ljubljana;
  13. EN PUB dnevno nočni kava bar d.o.o., Celovška cesta 150,
1000 Ljubljana, -EN PUB, Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana;
  14. FLERE NATAŠA s.p., Klub mesečina dnevni in nočni bar in
Casa Mia, Bevško 45e, 1420 Trbovlje, – CLUB MESEČINA, Bevško
45e, 1420 Trbovlje;
  15. GAUDEAMUS d.o.o., Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor, –
ŠTUK, Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor;
  16. GDA podjetje za gostinstvo in trgovino d.o.o., Tržaška
cesta 2, 1000 Ljubljana, – KLUB MARIBORSKIH ŠTUDENTOV, Tržaška
cesta 2, 1000 Ljubljana;
  17. GOREC d.o.o., Obrtniška ulica 22, 8210 Trebnje, –
DISKOTEKA AFRICA, Obrtniška ulica 22, 8210 Trebnje;
  18. Gostinstvo in prireditve Primož Mori s.p., Šentjanž pri
Dravogradu 153, 2372 Šentjanž pri Dravogradu, – KAVA BAR PRIMOŽ
MORI s.p., Šentjanž pri Dravogradu 74, 2372 Šentjanž pri
Dravogradu;
  19. HPV 1 storitve, trgovina in proizvodnja d.o.o., Zgornje
Jarše, Kamniška cesta 24, 1235 Radomlje, – PARK BULLDOG CLUB,
Mrtvice pri Kočevju 10, Stara Cerkev;
  20. IKARUS, podjetje za trgovino in transport, Trebija,
d.o.o., Trebija 2, 4224 Gorenja vas, – LUCKY LUKE, Trebija 19,
4224 Gorenja vas;
  21. INDUSTRIJA ZABAVE d.o.o., Gostinstvo, Jurčkova cesta
224, Ljubljana, – FUN FACTORY, Jurčkova cesta 224, 1000
Ljubljana;
  22. JANEZ TROHA s.p., Cesta svobode 19/a, 4260 Bled, – PUB
BLED, Cesta svobode 19/a, 4260 Bled;
  23. JANKO MILER s.p., Šentanel 8, 2391 Prevalje, – ROŽMARIN
NOČNI BAR, Čečovje 5, Ravne na Koroškem;
  24. JOŽE LUNEŽNIK s.p., Zgornja Ložnica 24, 2316 Zgornja
Ložnica, – DNEVNI BAR »GAMS«, Zgornja Ložnica 24, 2316 Zg.
Ložnica;
  25. Jože Lunežnik s.p., Zgornja Ložnica 24, 2316 Zgornja
Ložnica, – DISKOTEKA GAMS, Ronkova ulica 4, 2380 Slovenj
Gradec;
  26. JULYTRADE, trgovina, gostinstvo, storitve d.o.o.,
Prijateljeva ulica 1, 3000 Celje, – DISKOTEKA ESCAPE,
Mariborska cesta 140, 3000 Celje;
  27. KIM gostinstvo in druge storitve d.o.o., Kongresni trg
3, 1000 Ljubljana, – BACHUS CENTER, Kongresni trg 3, 1000
Ljubljana;
  28. KIR d.o.o. podjetje za trgovino, proizvodnjo, storitve
in zunanjo trgovino, Ljubljana, Grablovičeva ulica 1, 1000
Ljubljana, – ORTO BAR, Grablovičeva ulica 1, Ljubljana;
  29. Klub KLUB 505, Šalka vas 103, 1330 Kočevje, – CLUB SING
SING KOČEVJE, Šalka vas 103, 1330 Kočevje;
  30. KOCKA – LIDIJA POGAČAR s.p., Kranjska cesta 4/a, 4240
Radovljica, – CLUB FARAON, Ljubljanska cesta 4, 4260 Bled;
  31. KONČNICA gostinstvo, trgovina in druge storitve d.o.o.,
Usnjarska ulica 3, 2000 Maribor, – STAND UP BAR, Tržaška cesta
38, 2000 Maribor;
  32. KOVINSKA PROIZVODNJA GOSTINSTVO JOŽEF FILIPIČ s.p.,
Jeruzalemska cesta 9, 9240 Ljutomer, – DISKOTEKA OXYGEN,
Jeruzalemska cesta 13, 9240 Ljutomer;
  33. KRCIĆ gostinsko podjetje d.o.o., Dunajska cesta 452,
1231 Ljubljana – Črnuče, – JANEZ BAR, Brnčičeva ulica 31, 1000
Ljubljana;
  34. MARKO KOLŠEK s.p., Šaleška cesta 3, 3320 Velenje, – BAR
MAX CLUB, Šaleška cesta 3, 3320 Velenje;
  35. MARSE trgovina in storitve d.o.o., Naselje Borisa
Kidriča 9, 8330 Metlika, – DISKOTEKA BAKHUS, Naselje Borisa
Kidriča 9, 8330 Metlika;
  36. MEGATISK družba za proizvodnjo, trgovino, grafično in
založniško dejavnost, d.o.o., Ljubljana, Vevška cesta 52, 1260
Ljubljana Polje, – EMONSKA KLET, Plečnikov trg 1, 1000
Ljubljana;
  37. MEL-BAU Inženiring, storitve, gradbeništvo d.o.o.,
Jenkova cesta 17, 3320 Velenje, – KLUB LIVADA, Bevče 19/a, 3320
Velenje;
  38. MEMORIA DRUŽBA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM d.o.o., Vinarski
trg št. 5, 2250 Ptuj, – SUPER LI – hiša zabave, Vinarski trg 5,
2250 Ptuj;
  39. METUM trgovina in storitve d.o.o., Goriška cesta 75,
5270 Ajdovščina, -VERTIGO FASION CLUB, Goriška cesta 75, 5270
Ajdovščina;
  40. MILOŠ KALANJ s.p., Pod Klancem 4, 5220 Tolmin, –
DISKOTEKA BUGATI, Pod klancem 4, 5220 Tolmin;
  41. Mirko Raduljković s.p., Prušnikova ulica 42, 2000
Maribor, – DISKOTEKA JOLY, Mariborska cesta 12, 2360 Radlje ob
Dravi;
  42. MOTO TRADE trgovina d.o.o., Ulica Milana Majcna 6, 1000
Ljubljana, – PUB FRANCI NA BALANCI, Vodnikova cesta 155, 1000
Ljubljana;
  43. MUNIB SADIKOVIĆ s.p., Vrhovci, Cesta XVII 2, 1000
Ljubljana, – BAR HACIENDA, Šentlenart 71, 8270 Brežice;
  44. NA.GI. gostinstvo in rekreacija d.o.o.; Liminjanska
cesta 117, 6320 Portorož, – LOKAL EXTREME BOWLING, Liminjanska
cesta 117, 6320 Portorož;
  45. PAM – CVENK, trgovina, gostinstvo in storitve, d.o.o.,
Rimska cesta 72, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, – LOKAL
SALSA, Rimska cesta 72, 3311 Šempeter v Savinjski dolini;
  46. PAPAS – gostinstvo, trgovina, storitve, d.o.o.,
Kolodvorska ulica 11, 6000 Koper, – DISKOTEKA THE CITY, Cesta
Zore Perello – Godina 2, 6000 Koper;
  47. PETICA d.o.o., Medvedova 18, 1000 Ljubljana, – CLUB COCO
LOCO, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana;
  48. PLANET PUB MARJAN FUJAN ML. s.p., Obala 14, 6320
Portorož, – DISKOTEKA TIVOLI, Obala 14, 6320 Portorož;
  49. PLANET PUB MARJAN FUJAN ML. s.p., Obala 14, 6320
Portorož, – PLANET PUB HEINEKEN, Obala 14, 6320 Portorož;
  50. PLANINC & OSTALI Gostinstvo, d.n.o., Dragovanja vas 30,
8343 Dragatuš, – LOKAL BUČKO, Dragovanja vas 30, 8343 Dragatuš;
  51. Prebil Matjaž s.p., Martinjak 31, 1380 Cerknica, – LOKAL
LAAS PUB, Pod zidom 28, 1286 Stari trg pri Ložu;
  52. PREMINGER gostinstvo, trgovina, storitve, d.o.o.,
Dunajska cesta 146, 1000 Ljubljana, – PREMINGER BAR, Dunajska
cesta 154, 1000 Ljubljana;
  53. PREPIH d.o.o., restavracija in okrepčevalnica, Gornja
Težka voda 19, 8322 Stopiče, – PREPIH restavracija in
okrepčevalnica, Gornja Težka voda 19, 8322 Stopiče;
  54. RADIO VAL – KREBELJ & CO družba za trženje in
informiranje d.n.o., Dolenjska cesta 11, 1000 Ljubljana, –
DISKOTEKA LIFE, Mačkovci 80, 1230 Domžale;
  55. RIBIČIJA d.o.o., Meljski hrib 36, 2000 Maribor, –
RIBIČIJA, Meljski hrib 36, 2000 Maribor;
  56. ROBERT NEMEČEK s.p., Cesta svobode 15, 4260 Bled, – CLUB
STOP, Cesta svobode 15, 4260 Bled;
  57. ROŠELL, trgovina in storitve, d.o.o., Velesovska cesta
51, 4208 Šenčur, – ANTIC CAFE, Poslovna cona A35, 4208 Šenčur;
  58. SPARTACUS, ŠPORT, TRGOVINA IN STORITVE d.o.o., Kopališka
ulica štev. 2, 9000 Murska Sobota, – LOKAL SPARTACUS, Kopališka
ulica štev. 2, 9000 Murska Sobota;
  59. STAA mednarodna trgovina in zastopanje, d.o.o., Lava 7,
3000 Celje, – DOWN TOWN, Lava 7, 3000 Celje;
  60. Studio Bost d.o.o., Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško, –
DISKOTEKA KRISTAL, Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško;
  61. ŠTUDENTSKI KLUB GROŠ, Industrijska cesta 1g, 1290
Grosuplje, – ŠTUDENTSKI KLUB GROŠ, Industrijska cesta 1g, 1290
Grosuplje;
  62. TURMALIN trgovina in gostinske storitve d.o.o., Rimska
cesta 35, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, – COCKTAIL BAR LA
PLAC, Rimska cesta 35, 3311 Šempeter v Savinjski dolini;
  63. UGL, upravljanje gostinskih lokalov, d.o.o., Slovenski
trg 7, 4000 Kranj, – KLUB BAR MANANA, Slovenski trg 7, 4000
Kranj;
  64. VPLIV, računovodske, gradbene in druge storitve d.o.o.,
Prušnikova ulica 46, 2000 Maribor, – EXTREME BAR, Titova cesta
62, 2000 Maribor;
  65. ZORAN BRAVEC s.p., papirna galanterija,
elektroinštalaterstvo in gostinstvo, Vreskovo 100, 1420
Trbovlje, – CLUB FLASH, Trg revolucije 26, 1420 Trbovlje.

  V. Seznam zavezancev iz pete alinee prvega odstavka 59.
člena zakona:
  1. ALBIN PROMOTION, proizvodnja, trgovina, storitve d.o.o.,
Breg 8, 2322 Majšperk;
  2. ATOTECH PODNART, d.d., Podnart 43, 4244 Podnart;
  3. BELINKA PERKEMIJA d.o.o., Zasavska cesta 95, 1001
Ljubljana;
  4. BUTAN PLIN, d.d. Ljubljana, Verovškova 70, 1000
Ljubljana;
  5. ELES ELEKTRO SLOVENIJA d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000
Ljubljana;
  6. ENOS Energetika, d.o.o., Cesta Borisa Kidriča 44, 4270
Koroška Bela;
  7. FENOLIT d.d., Borovnica, Breg 22, 1353 Borovnica;
  8. HELIOS, Tovarna barv, lakov in umetnih smol, Količevo,
d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale;
  9. INSTALACIJA d.o.o. Koper, Sermin 10/a, 6000 Koper;
  10. INTERINA d.o.o. Ljubljana, PLIN KOZINA, Kolodvorska 18,
6240 Kozina;
  11. ISTRABENZ PLINI d.o.o. Koper, Plinarniška 1, 3000 Celje;
  12. ISTRABENZ PLINI d.o.o. Koper, Sermin 8a, 6000 Koper;
  13. KIK KAMNIK D.D., Fužine 9, 1240 Kamnik;
  14. MELAMIN Kemična tovarna d.d. Kočevje, Tomšičeva 9, 1330
Kočevje;
  15. NAFTA LENDAVA, Trimlini 1a, 9220 Lendava;
  16. PETROL d.d. Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1527
Ljubljana;
  17. PETROL, Slovenska energetska družba d.d., Petrol
Energetika d.o.o., Železarska cesta 3, 3220 Štore;
  18. PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Petrol
Skladiščenje, d.o.o., Trimlini 1H, 9220 Lendava;
  19. PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Petrol
Skladiščenje, d.o.o., Skladišče goriv RAČE, Fram 9, 2311 Fram;
  20. PLAMA-PUR, Proizvodnja in predelava plastičnih mas d.d.,
Podgrad 17, 6244 Podgrad;
  21. PLINARNA MARIBOR d.d., Ledina 26, 2000 Maribor;
  22. POŠTA SLOVENIJE, d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor;
  23. SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o., Kolodvorska 11, 1506
Ljubljana;
  24. STEKLARNA HRASTNIK d.d., Cesta 1. maja 14, 1430
Hrastnik;
  25. STEKLARNA ROGAŠKA d.d., Ulica talcev 1, 3250 Rogaška
slatina;
  26. TALUM, tovarna aluminija, d.d., Kidričevo, Tovarniška
cesta 10, 2325 Kidričevo;
  27. TELEKOM SLOVENIJE d.d., Cigaletova ulica 15, 1000
Ljubljana;
  28. TKI Hrastnik d.d., Za Savo 6, 1430 Hrastnik;
  29. UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta
2, 1000 Ljubljana;
  30. UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica
5, 2000 Maribor;
  31. ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO,
Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana;
  32. ZAVOD RS ZA BLAGOVNE REZERVE – za skladišče naftnih
derivatov Ortnek, Dunajska cesta 106, Ljubljana.

AAA Zlata odličnost