Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2009 z dne 27. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2009 z dne 27. 2. 2009

Kazalo

558. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob reki Savinji v naselju Raduha v občini Luče, stran 2085.

Na podlagi šestega odstavka 14. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1 in 57/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob reki Savinji v naselju Raduha v občini Luče
1. člen
Ta uredba določa zunanjo mejo priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah na levem bregu reke Savinje v naselju Raduha v občini Luče.
2. člen
(1) Zunanja meja priobalnega zemljišča na levem bregu Savinje poteka po zemljišču parc. št. 542/10, k.o. Raduha.
(2) Zunanja meja priobalnega zemljišča na levem bregu reke Savinje poteka po zemljišču iz prejšnjega odstavka in je določena s točkami državnega koordinatnega sistema iz Priloge 1, ki je sestavni del te uredbe.
3. člen
Podatek o zunanji meji priobalnega zemljišča iz prejšnjega člena se vnese kot podatek v zemljiški kataster oziroma v evidenco pravnih režimov v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin.
4. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o določitvi zunanje meje na nekaterih zemljiških parcelah priobalnega zemljišča reke Savinje na območju Občine Luče (Uradni list RS, št. 68/05).
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-5/2009/5
Ljubljana, dne 19. februarja 2009
EVA 2008-2511-0189
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister
                            Priloga 1

  Koordinate točk, ki določajo zunanjo mejo priobalnega
zemljišča na zemljiških parcelah na levem bregu Savinje:
+-------------+-----------------------+------------------------+
|  Točka  |      Y      |      X      |
+-------------+-----------------------+------------------------+
|   L-1   |    482687,62    |    135578,33    |
+-------------+-----------------------+------------------------+
|   L-2   |    482725,92    |    135578,33    |
+-------------+-----------------------+------------------------+
|   L-3   |    482724,44    |    135606,68    |
+-------------+-----------------------+------------------------+

AAA Zlata odličnost